Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2018

List generálneho ministra OFS

Obraz
                                                                                                                 Rím, 24. december 2018 Moje drahé sestry a bratia vo sv. Františkovi, nech vám Pán udelí svoj pokoj! „Deň radosti sa priblížil, nadišiel čas jasania“. Áno, deň radosti sa priblížil a je čas radovať sa a vzdávať vďaky. Boh prišiel medzi nás, Boh povedal „áno“ človeku. Toto „áno“ prišlo takmer neznáme, neuveriteľným spôsobom; „tieto  veci si skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (porov. Mt 11.25). Áno, vidíme to vo sv. Františkovi a vidíme to aj dnes, že tajomstvo Vianoc je skryté múdrym a zjavené maličkým. Veľké veci sa rodia v tichu. Keď žijeme toto adventné obdobie, čakanie na príchod Pána a slávenie príchodu nášho Pána Ježiša Krista na svet na Vianoce, často zažívame hluk a zvuky sveta, ktoré sú ďaleko od ticha maštale/jaskyne v Betleheme. Len pár ľudí vedelo o tom, čo sa v týchto dňoch stalo, a preto mali radosť z veľkého Božieho činu

Potuit Voluit Ergo Fecit...

Obraz
V živote svetských františkánov nastáva po období formácie čas, kedy kandidát predloží svoju žiadosť o vykonanie sľubu ministrovi miestneho bratstva. Toto rozhodnutie je slávnostný cirkevný akt a trvalý záväzok, ktorým sa naplno začleňuje do Rádu.  Naša sestra Angela Ingrid vyjadrila svoju vôľu žiť podľa evanjelia na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätá omša, pri ktorej zložila večné sľuby (profesiu) vo Františkánskom svetskom ráde, sa konala 8. decembra o 11. hod v kostole Obrátenia sv. apoštola Pavla v Žiline za účasti bratov a sestier z miestneho bratstva OFS. Prítomná bola aj regionálna ministerka Marcelka Prekopová z MB Nemšová a národný minister Jozef Gazdík.  Hlavným celebrantom svätej omše bol náš duchovný asistent Ján Macej OFMCap. Spolu s ním koncelebrovali bratia zo žilinskej komunity kapucínov - br. Tomáš (gvardián), br. Gabriel a br. Leopold.  Sestry z miestneho bratstva prečítali čítania, brat Andrej - kapucín zaspieval žalm a po evanjeliu sestra An

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky...

Obraz
Advent. Slovo odvodené z latinského výrazu adventus , ktoré znamená príchod. Obdobie dvojakého očákávania - narodenia Spasiteľa na tento svet a zároveň aj jeho druhého príchodu na konci časov.   Začiatok tohto liturgického obdobia bol však pre nás spojený aj s iným príchodom, a to dvoch zástupcov z Medzinárodnej rady OFS. Attilio Galimberti z bratstva OFS Milano (horný rad druhý zľava) a medzinárodný duchovný asistent fr. Alfred Parambakathu OFMConv   (spodný rad vľavo) sa stretli s členmi Národnej rady a duchovnými asistentmi na spoločných rokovaniach už v piatok 30. novembra.  Deň bol oživený návštevou ateliéru známeho žilinského maliara a reštaurátora Stana Lajdu, ktorý predstavil svoju desaťročnú prácu na rekonštrukcii obrazu Posledná večera od renesančného maliara Leonarda da Vinci. Zároveň pracuje aj na knihe o tomto obraze, ktorá by mala byť vydaná v roku 2019 pri príležitosti 500-tého výročia Leonardovej smrti.   V sobotu 1. decembra prebehlo stretnutie so zástupcami

Sľuby

Obraz
Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie…   Bratstvo OFS v Žiline Vás dňa 8. 12. 2018 o 11 hod. srdečne  pozýva na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline, pri ktorej sr. Angela Ingrid Rovňanová prijme profesiu Reguly vo Františkánskom svetskom ráde.                          

Sviatok svätého Františka

Obraz
3. októbra - 19.00 - Tranzitus - liturgia prechodu sv. Františka do večnosti 4. októbra - Slávnosť sv. Františka Assiského 6. októbra - 16.30 - pobožnosť k sv. Františkovi                            - 17.00 - omša spoločenstiev pri Sirotári                   - spoločné agapé vo Fidéliu 7. októbra - slávnostná sv. omša o 10.00 s kazateľom dominikánom Aj tento rok sme začali slávenie sviatku svätého Františka večernou vigíliou, po ktorej nasledoval tzv. Tranzitus - liturgia, ktorou si pripomíname prechod sv. Františka do domu Otca.  Pri svetle sviečok sme si vypočuli spev 142. žalmu Nahlas volám k Pánovi , ktorý bratia spievali pri Františkovej smrti.  Pri verši ... vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť... František zomiera na zemi v Porciunkule v kruhu svojich bratov.  Nasledoval úryvok z Prvého životopisu sv. Františka od Tomáša z Celana,  a potom sme sa  spoločne s bratmi kapucínmi a ostatnými veriacimi modlili päť krát Otče náš so zdvihnutý

Anjelské rendez-vous...

Obraz
"Anjelov, ktorí sú s nami na bojovom poli a ktorí s nami kráčajú údolím tieňov smrti, uctieval (František) s veľkou láskou. Hovoril, že je potrebné si ich ctiť ako sprievodcov a rovnako tak vzývať ako ochrancov...  Často hovoril, že blahoslaveného Michala je treba si obzvlášť uctievať, lebo jeho úlohou je privádzať duše k Bohu... Hovorieval: "Každý by mal ku cti takého kniežaťa ponúknuť Bohu chválospev alebo zvláštny dar..."(2Cel 197).  Na sviatok svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela sme aj my mali túžbu ponúknuť Bohu zvláštny dar, konkrétne dar bratského spoločenstva terciárov s bratmi kapucínmi - br. Jankom (naším novým duchovným asistentom), br. Gabrielom (ktorý si v tento deň tiež pripomínal svojho patróna), br. Leopoldom a gvardiánom br. Tomášom.  O ôsmej ráno sme sa stretli na konventnej svätej omši v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a vzdali tak Bohu chválu. Potom sme sa autami presunuli do našej cieľovej stanice Terchová. Aj keď počasie ne

Hľadanie duchovného domova...

Obraz
Počas letných prázdnin sa naše bratstvo aktívne nestretáva. Ale keďže slávnosť Panny Márie Anjelskej (ľudovo nazývaný aj Porciunkula - slávený 2. augusta) je vo františkánskej rodine veľkým sviatkom, rozhodli sme sa nasledujúcu voľnú sobotu stráviť v bratskom spoločenstve aj s dvoma bratmi kapucínmi Gabrielom a Leopoldom u Majky v Turí pri varení výborného gulášu.  Serafínsky otec František vo svojej mimoriadnej láske k najsvätejšej Panne osobitnú starostlivosť venoval kostolíku, ktorý je známy pod menom "Svätej Márie Anjelskej" alebo "Porciunkula". Tam položil šťastný základ rádu Menších bratov, tam pripravil počiatok rádu Klarisiek a tam aj šťastne zakončil svoju pozemskú púť. Ako sa zachovalo ústnym podaním, v tomto kostolíku náš svätý otec František dostal od pápeža odpustky, ktoré sa potom rozšírili na mnohé ďalšie kostoly.  František veril, že Božím vyvoleným sa Božia milosť udeľuje na každom mieste, ale predsa len bol presvedčený, že toto miesto -

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Obraz
Štyria členovia nášho bratstva sa cez prázdniny v dňoch od 14.- 21. júla 2018 vydali na pešiu púť po stopách svätého Františka do Rietskeho  údolia. Navštívili štyri najznámejšie františkánske pustovne: Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone  a La Foresta (celkovo prešli niečo cez 100 km). Cammino di Francesco je cesta pre pútnikov, inšpirovaná miestami, ktoré počas svojho života navštívil svätý František. Trasa sa tiahne z vrchu La Verna, kde František prijal stigmy, prechádza cez Assisi a niektoré menej známe sanktuáriá až do Ríma. Malú ukážku z cesty si môžete pozrieť tu: (video: M.Šeríková)

Ticho, ktoré odhaľuje tajomstvo slov...

Obraz
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne, sa v sobotu 7. júla 2018 stalo miestom celoslovenského stretnutia Františkánskeho svetského rádu. Jeho história siaha do 11. storočia a je spojená so životom dvoch svätých pustovníkov, Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto mieste nejaký čas žili. Andrej-Svorad viedol najskôr pustovnícky život, neskôr v kláštore sv. Hypolita na vrchu Zobor neďaleko Nitry zložil do rúk opáta Filipa rehoľné sľuby podľa pravidiel sv. Benedikta. V túžbe po úplnej dokonalosti sa znova oddal pustovníckemu životu neďaleko Trenčína, kde okolo roku 1032 zomrel. Sv. Beňadik bol jeho žiakom a prežil svojho učiteľa o tri roky. V roku 1035 ho zbojníci zabili a jeho telo hodili do Váhu. Ľudia jeho telo potom dlho hľadali, ale nenašli. No celý rok vídali na brehu rieky Váh sedieť orla, akoby niečo pozoroval. Preto kázali komusi ponoriť sa do vody, a tak našli jeho telo neporušené. Svätý pápež Gregor VII. oboch pustovníkov v roku 1083 vyhlásil za svätý

List Generálneho ministra Tibora Kausera k výročiu Reguly

Obraz
Rím, 24. jún 2018 Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa                            Všetkým mojim sestrám a bratom OFS na celom svete Všetkým členom Františkánskej mládeže na celom svete Moje drahé sestry a bratia! Nech vám Pán udelí svoj pokoj! Tento rok slávime 40. výročie Reguly Františkánskeho svetského rádu schválenej 24. júna 1978 blahoslaveným pápežom Pavlom VI., jeho listom "Seraphicus Patriarcha". Je to vhodný čas na položenie si dôležitých otázok: Čo znamená Regula pre mňa v mojom osobnom živote? Aký význam má Regula pre medzinárodné bratstvo i bratstvá na všetkých úrovniach? Čo znamená pre nás "sláviť výročie", sláviť Regulu? Regula je pre nás svetských františkánov normou života, ale aj inšpiratívnym dokumentom pre členov františkánskej mládeže (GIFRA), ktorí chcú nasledovať Krista v šľapajach sv. Františka. Preto tento list adresujem nielen mojim sestrám a bratom Františkánskeho svetského rádu, ale aj našim mladým sestrám a bratom v GIFRE

“Strácať čas" pre Boha...

Obraz
V sobotu 12. mája 2018, na sviatok svätého Leopolda Mandiča, sa uskutočnila ďalšia zo série duchovných obnov organizovaných Stredoslovenským regiónom stigmatizácie svätého Františka z Assisi, konkrétne jej severnej časti, pre miestne bratstvá Krásno nad Kysucou, Kysucký Lieskovec, Nemšová, Nová Dubnica, Oščadnica, Považská Bystrica a Žilina. Duchovné obnovy sú vedené regionálnym duchovným asistentom br. Jozefom Timkom OFMCap a prebiehajú približne v štvrťročných intervaloch. Miestom strenutia sa ako zvyčajne stal kláštor bratov kapucínov v Žiline s priľahlými priestormi pastoračného centra Fidélio. O deviatej hodine sme sa zhromaždili v kostole Obrátenia svätého Pavla v Žiline a duchovnú obnovu sme začali svätou omšou. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť  Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste  a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. (J 16, 23b-24). Slová evanjelia tohto dňa naznačovali

Študujte, milujte a žite svoju Regulu...

Obraz
... lebo jej hodnoty sú skutočne evanjeliové. V duchu tejto výzvy sa nieslo národné stretnutie formátorov miestnych bratstiev a ich pomocníkov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2.-4. marca 2018 v kláštore sestier františkánok Premenenia Pána v Melčiciach. Tento rok si pripomíname 40. výročie schválenia Reguly Františkánskeho svetského rádu, ktorá bola potvrdená blahoslaveným (čoskoro už aj svätým) pápežom Pavlom VI. dňa 24. júna 1978 apoštolským listom Seraphicus Patriarcha. Je navrhnutá tak, aby upravila OFS potrebám a očakávaniam cirkvi v podmienkach meniacej sa doby. Z nášho bratstva sa stretnutia zúčastnil formátor Michal Šerík. V piatok prebehlo zasadnutie národnej rady OFS, ktorá zhodnotila štruktúru formácie za uplynulý rok. V sobotu národný formátor Martin Dulaj predniesol historický pohľad na Regulu OFS. Prvou regulou bratov a sestier kajúcnikov bol Františkov List veriacim, ktorý dnes tvorí úvod k novej regule. V ňom sv. František vyzýva laikov k životu v pokání, t.j

Sviatok Obrátenia sv. Pavla ...

Obraz
25. januára každoročne slávime patrocínium nášho kostola. V tento deň býva zvykom, že sa na svätej omši zhromaždia ľudia zo spoločenstiev stretávajúcich sa pri Sirotári. Keďže sviatok pripadol na štvrtok, udalosť sa predĺžila až na nasledujúcu sobotu 27. januára. Slávnosť začala o 16.30 hod pobožnosťou k sv. Pavlovi, ktorú viedol brat Jakubrafael. Po nej nasledovala sv. omša, ktorá bola pre mnohých z nás krásnym prekvapením. A nie jedným. Pri svätej omši sa rozhodol prijať lektorát a akolytát brat Pavol Bizoň - kapucín a privítali sme aj vzácnu návštevu. Z Írska do Žiliny zavítal br. Bernardino Maria Soukup CFR z Komunity Františkánov obnovy (The Community of the Franciscan Friars of the Renewal), ktorú v roku 1987 v Amerike založil fr. Benedict Groeschel spolu s ďalšími siedmimi bratmi a vychádza z kapucínskej tradície. Brat Bernardino má slovenské korene, narodil sa totiž v Košiciach a za čias komunizmu jeho rodina emigrovala do Ameriky. Všetkých prekvapil svojou slovenčinou,

Efekt motýlích krídel ...

Obraz
  “Začni robiť to, čo je nevyhnutné, potom rob to, čo je možné a zrazu budeš robiť nemožné. “ Tento výrok, ktorý je pripisovaný svätému Františkovi z Assisi, sa stal inšpiráciou pre naše bratstvo, ktoré už dlhšiu dobu rozmýšľa nad tým, akým spôsobom prejsť od františkánskej teórie k praxi a slúžiť tam, kde je to potrebné. V minulosti už boli vyvíjané nejaké snahy týmto smerom, zatiaľ však neúspešne. Do mnohých vecí sme ako spoločenstvo ešte nedorástli a aj naše možnosti sú často obmedzené. Ale keď sme dostali ponuku zapojiť sa spoločne do stálej služby upratovania kostola raz mesačne, potešili sme sa, že aj takto môžeme nasledovať šľapaje nášho serafínskeho otca. Sám svätý František totiž dbal na čistotu kostolov a predovšetkým na to, aby Pánovo telo bolo dôstojným spôsobom uchovávané.   “Inokedy, keď František býval u Panny Márie Porciunkulskej a bratov bolo ešte málo, chodieval po dedinách a kostoloch v okolí Assisi a hlásal a kázal ľuďom robiť pokánie. Pri týchto svo