Potuit Voluit Ergo Fecit...

V živote svetských františkánov nastáva po období formácie čas, kedy kandidát predloží svoju žiadosť o vykonanie sľubu ministrovi miestneho bratstva. Toto rozhodnutie je slávnostný cirkevný akt a trvalý záväzok, ktorým sa naplno začleňuje do Rádu. 
Naša sestra Angela Ingrid vyjadrila svoju vôľu žiť podľa evanjelia na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätá omša, pri ktorej zložila večné sľuby (profesiu) vo Františkánskom svetskom ráde, sa konala 8. decembra o 11. hod v kostole Obrátenia sv. apoštola Pavla v Žiline za účasti bratov a sestier z miestneho bratstva OFS. Prítomná bola aj regionálna ministerka Marcelka Prekopová z MB Nemšová a národný minister Jozef Gazdík. 
Hlavným celebrantom svätej omše bol náš duchovný asistent Ján Macej OFMCap. Spolu s ním koncelebrovali bratia zo žilinskej komunity kapucínov - br. Tomáš (gvardián), br. Gabriel a br. Leopold. 
Sestry z miestneho bratstva prečítali čítania, brat Andrej - kapucín zaspieval žalm a po evanjeliu sestra Angela Ingrid oficiálne predniesla svoju žiadosť o vstup do OFS, ktorú minister žilinského bratstva br. František Juraj prijal. Následne sa nám v homílii prihovoril duchovný asistent br. Ján. Objasnil nám, v čom spočíva plnosť milosti Panny Márie. Boh ju dopredu uchránil od hriechu, lebo vedel, že s ním bude naplno spolupracovať. Františkánsky teológ blahoslavený Ján Duns Scotus túto argumentáciu zhrnul do štyroch slov: Potuit, Voluit Ergo Fecit... Pán Boh má moc dopredu uchrániť od hriechu, mohol to urobiť (Potuit). Ak mohol takúto výnimočnú vec urobiť pre matku svojho Syna, tak to určite chcel (Voluit), lebo to bolo vhodné. A keď to chcel, tak to aj urobil (Fecit).
Po homílii nasledoval obrad samotného sľubu. Sestra Angela si pred spoločenstvom cirkvi obnovila svoje krstné sľuby a zasvätila sa Božiemu kráľovstvu. Sľúbila, že vo svojom svetskom stave bude po celý život žiť podľa evanjelia vo Františkánskom svetskom ráde, zachovávať jeho Regulu a sprítomňovať charizmu sv. Františka vo svete za pomoci bratstva, do ktorého vstúpila.
Ako býva zvykom, po svätej omši sme túto nádhernú udalosť oslávili na spoločnom agapé vo Fidelku. Naše žilinské bratstvo sa tak rozrástlo o nového člena s profesiou, krorých je momentálne v bratstve tridsať. 
Boh mal svoj plán s Máriou, matkou svojho Syna. Má ho so sestrou Angelou, s nami, i s každým človekom, ktorý v Neho verí. "On má moc urobiť nás svätými. Určite to chce pre nás urobiť. A ak chce, tak to aj urobí..." (slová z homílie br. Jána Maceja).

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)