Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu december, 2018

List generálneho ministra OFS

Obraz
                                                                                                                 Rím, 24. december 2018 Moje drahé sestry a bratia vo sv. Františkovi, nech vám Pán udelí svoj pokoj! „Deň radosti sa priblížil, nadišiel čas jasania“. Áno, deň radosti sa priblížil a je čas radovať sa a vzdávať vďaky. Boh prišiel medzi nás, Boh povedal „áno“ človeku. Toto „áno“ prišlo takmer neznáme, neuveriteľným spôsobom; „tieto  veci si skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (porov. Mt 11.25). Áno, vidíme to vo sv. Františkovi a vidíme to aj dnes, že tajomstvo Vianoc je skryté múdrym a zjavené maličkým. Veľké veci sa rodia v tichu. Keď žijeme toto adventné obdobie, čakanie na príchod Pána a slávenie príchodu nášho Pána Ježiša Krista na svet na Vianoce, často zažívame hluk a zvuky sveta, ktoré sú ďaleko od ticha maštale/jaskyne v Betleheme. Len pár ľudí vedelo o tom, čo sa v týchto dňoch stalo, a preto mali radosť z veľkého Božieho činu

Potuit Voluit Ergo Fecit...

Obraz
V živote svetských františkánov nastáva po období formácie čas, kedy kandidát predloží svoju žiadosť o vykonanie sľubu ministrovi miestneho bratstva. Toto rozhodnutie je slávnostný cirkevný akt a trvalý záväzok, ktorým sa naplno začleňuje do Rádu.  Naša sestra Angela Ingrid vyjadrila svoju vôľu žiť podľa evanjelia na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätá omša, pri ktorej zložila večné sľuby (profesiu) vo Františkánskom svetskom ráde, sa konala 8. decembra o 11. hod v kostole Obrátenia sv. apoštola Pavla v Žiline za účasti bratov a sestier z miestneho bratstva OFS. Prítomná bola aj regionálna ministerka Marcelka Prekopová z MB Nemšová a národný minister Jozef Gazdík.  Hlavným celebrantom svätej omše bol náš duchovný asistent Ján Macej OFMCap. Spolu s ním koncelebrovali bratia zo žilinskej komunity kapucínov - br. Tomáš (gvardián), br. Gabriel a br. Leopold.  Sestry z miestneho bratstva prečítali čítania, brat Andrej - kapucín zaspieval žalm a po evanjeliu sestra An

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky...

Obraz
Advent. Slovo odvodené z latinského výrazu adventus , ktoré znamená príchod. Obdobie dvojakého očákávania - narodenia Spasiteľa na tento svet a zároveň aj jeho druhého príchodu na konci časov.   Začiatok tohto liturgického obdobia bol však pre nás spojený aj s iným príchodom, a to dvoch zástupcov z Medzinárodnej rady OFS. Attilio Galimberti z bratstva OFS Milano (horný rad druhý zľava) a medzinárodný duchovný asistent fr. Alfred Parambakathu OFMConv   (spodný rad vľavo) sa stretli s členmi Národnej rady a duchovnými asistentmi na spoločných rokovaniach už v piatok 30. novembra.  Deň bol oživený návštevou ateliéru známeho žilinského maliara a reštaurátora Stana Lajdu, ktorý predstavil svoju desaťročnú prácu na rekonštrukcii obrazu Posledná večera od renesančného maliara Leonarda da Vinci. Zároveň pracuje aj na knihe o tomto obraze, ktorá by mala byť vydaná v roku 2019 pri príležitosti 500-tého výročia Leonardovej smrti.   V sobotu 1. decembra prebehlo stretnutie so zástupcami