Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2024

Modlitba pápeža Františka k svätému Františkovi z Assisi

Obraz
  František, muž zranený láskou, Ukrižovaný na tele i na duchu, hľadíme na teba, ozdobeného posvätnými stigmami, aby sme sa naučili milovať Pána Ježiša, našich bratov a sestry s tvojou láskou, s tvojou vášňou. S tebou je ľahšie kontemplovať a nasledovať chudobného a ukrižovaného Krista. František, vypros nám sviežosť tvojej viery, istotu tvojej nádeje, pôvab tvojej lásky. Prihováraj sa za nás, aby nám bolo príjemné niesť bremená života a aby sme v skúškach prežívali Otcovu nežnosť a balzam Ducha. Nech naše rany uzdraví Kristovo Srdce, aby sme sa tak ako ty stali svedkami jeho milosrdenstva, ktoré naďalej uzdravuje a obnovuje životy tých, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom. František, ktorý si sa stal podobným Ukrižovanému daj, aby tvoje stigmy boli pre nás a pre svet žiarivými znameniami života a vzkriesenia aby naznačovali nové cesty pokoja a zmierenia. Amen.