Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2021

List k Vianociam

Obraz
 

Staro-nový generálny minister

Obraz
    Tibor Kauser, OFS bol opätovne zvolený za generálneho ministra Františkánskeho svetského rádu. Tento architekt a otec rodiny pôvodom z Maďarska, začína momentálne svoje druhé šesťročné funkčné obdobie. Novou víceministerkou je Mary Stronach, OFS zo Spojených štátov amerických. Mary je bývalá medzinárodná členka rady USA, ktorá slúžila v predsedníctve rádu ako tlmočníčka a členka formačnej komisie. Za Slovensko sa Generálnej kapituly v Ríme zúčastnila Lucia Spodniaková, ktorá pôsobí Národnej rade OFS ako medzinárodný radca.  Zvolení boli aj siedmi členovia predsedníctva rady, ktorí slúžia v rôznych oblastiach sveta, plus člen rady predsedníctva zastupujúci františkánsku mládež (YuFra): Francis Park, OFS (South Korea): Asia-Oceanía Adolph Assagba, OFS (Togo): Francophone Africa and islands. Eremenciana Chinyama, OFS (Zimbabwe): English and Portuguese Speaking Africa. Dina Shabalina, OFS (Ukraine): North Europe. Noemi Riccardi, OFS (Italy): Southern Europe and the Mediterranean. Ana M

Začala XVI. generálna kapitula OFS

Obraz
Spolu 57 delegátov z celého sveta je prítomných na  XVI. generálnej kapitule OFS, ktorá sa začala v sobotu 13. novembra 2021 v Ríme úvodnou svätou omšou, ktorej predsedal generálny minister TOR o. Amando Trujillo.  Kapitula ukončí šesťročné funkčné obdobie (2014-2020), predĺžené o jeden rok v dôsledku pandémie COVID-19 a nové funkčné obdobie (2021-2027) začne voľbou nového predsedníctva. Bude to čas na zamyslenie a hlboké rozpoznanie situácie medzinárodného bratstva OFS a jeho výziev. Hodnotiaca práca začala predložením príslušných správ.  Tibor Kauser, generálny minister OFS, zdôraznil potrebu prehĺbenia sekulárnej františkánskej identity, pre ktorú je potrebná "vyššia spiritualita a väčšia organizačná schopnosť." Vyzdvihol tiež zapojenie predsedníctva CIOFS do projektov spolupráce po celom svete, najmä tých, ktoré súvisia s komisiou JPiC, ako je Well4Africa.  O. Alfred Parambakathu OFMConv, predseda Konferencie duchovných asisitentov, zdôraznil "zapojenie Prvého rádu a

Výsledkom obrátenia je šťastie...

Obraz
PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA FRANTIŠKA  ÚČASTNÍKOM GENERÁLNEJ KAPITULY FRANTIŠKÁNSKEHO SVETSKÉHO RÁDU Klementínska sála Pondelok, 15. november 2021 Drahí bratia a sestry Františkánskeho svetského rádu, dobrý deň! Pozdravujem vás slovami, ktoré svätý František adresoval tým, ktorých stretával cestou:  „Nech ti Pán dá svoj pokoj!“ Som rád, že vás môžem privítať pri príležitosti vašej generálnej  kapituly. V tejto súvislosti by som rád chcel pripomenúť niektoré prvky, ktoré sú vlastné  vášmu povolaniu a poslaniu. Vaše povolanie sa rodí z univerzálneho volania k svätosti. Katechizmus Katolíckej cirkvi nám  pripomína, že „Laici majú účasť na Kristovom kňazstve: stále viac zjednotení s ním rozvíjajú  milosť krstu a birmovania vo všetkých rozmeroch osobného, rodinného, spoločenského  a cirkevného života, a tak uskutočňujú povolanie k svätosti určené všetkým pokrsteným.“  Táto svätosť, ku ktorej ste povolaní ako svetskí františkáni, ako to od vás žiadajú Generálne  konštitúcie a Regula schvál

List k sviatku sv. Františka

Obraz
 

Volebná kapitula

Obraz
  Dňa 19.06.2021 sa uskutočnila volebná kapitula bratstva OFS v Žiline. Bola zvolená nová miestna rada pre funkčné obdobie 2021-2024 v nasledujúcom zložení : Minister miestneho bratstva : František Juraj Zonnenschein Viceminister miestneho bratstva : Mária Gašicová Formátor miestneho bratstva : Anežka Martina Zonnenscheinová Tajomník miestneho bratstva : Angela Magdaléna Šeríková Pokladník miestneho bratstva : Angela Ingrid Rovňanová

List od provinciála kapucínov pre terciárov na pôstne obdobie

Obraz
 

Tak nech sme online...

Obraz
  Nezvyčajná doba si vyžaduje nezvyčajné riešenia. Žijeme v časoch, kedy sa mnohé ľudské kontakty chtiac či nechtiac posúvajú do virtuálnej roviny. Keďže zákaz stretávania trvá už dlhšie, stretnutia nášho bratstva sa začali pomaly rozbiehať online. Spočiatku sa takáto forma javila ako  " z nouze cnost " , ale postupne si nachádza svoje miesto v živote bratov a sestier. Nikto z nás nie je nadšený zo súčasnej situácie. Teraz však stojíme pred výzvou vykročiť zo svojich stereotypov, opustiť zabehané chodníčky a hľadať nové cesty, ako žiť bratstvo. Také nielen na papieri, ale aj v realite, hoci momentálne len virtuálnej.   Covidová doba môže človeku pomôcť zamerať sa na to, čo je dôležité. Zanechať vonkajšiu formu a zacieliť na podstatu. Ňou je stretnutie. Každodenné stretnutie s Bohom a v súlade s aktuálnymi opatreniami s blížnym, napríklad aj online. Na wikipédii som dokonca objavila definíciu termínu online (zaujímavé, že niekoho to napadlo zadefinovať). Online rovná sa byť pr