Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu máj, 2020

“...počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ (Sk 2,11)

Na Turíce sa učeníci a všetky národy zhromaždili v Jeruzaleme, keďže bol sviatok. Tam zažili niečo, čo nikdy predtým. Nerozumeli čo to bolo, nevedeli, či to bolo niečo od Boha, alebo nie. Aj s nami sa niečo deje. Silne medzi nami niečo prechádza a nerozumieme, čo to je. Takúto pandémiu sme neočakávali a cítime strach, neistotu, sme prekvapení. Nevieme, či je to od Boha alebo nie a či je to pre náš život dobré, ale ak budeme hľadať odpoveď v evanjeliu, nájdeme ju. Boh osvieti temnoty našich sŕdc a naučí nás, že táto situácia je v poriadku a ako zapadá do Božieho poriadku. Boh nás prekvapí, dá nám aj také situácie, ktorým nerozumieme. Môžeme si myslieť, že niečo je dobré alebo zlé, ale môžeme si byť istí, že Boh o veciach rozmýšľa inak. Musíme sa pozerať na svet a na všetko, čo sa deje okolo nás vo svetle Božích plánov, vo svetle našej spásy. Odpoveď dostaneme, len keď sa pokúsime porozumieť dobrým správam. Na Turíce v Jeruzaleme ľudia rozumeli ohlasovaniu evanjelia. Boh umožnil ľuďom, a