KalendárStretávanie: u kapucínov (Kostol Obrátenia sv.Pavla v Žiline)
 

13.07. 2024 - Národná púť OFS na Kremnické Bane

21.06. 2024  (piatok) - upratovanie kostola


12.06. 2024 - (streda) - stretnutie: Lectio divina
29.05. 2024 - (streda) - stretnutie: 800. výročie stigmatizácie sv. Františka (Náš život v Kristovi)
 22.05. 2024  (streda) - upratovanie kostola
11.05. 2024 - (sobota) - Volebná kapitula miestneho bratstva
02. - 05. 05. 2024 - Medzinárodná vizitácia CIOFS
17.04. 2024 - (streda) - stretnutie: príprava volieb
10.04. 2024  (streda) - upratovanie kostola
03.04. 2024 - (streda) - stretnutie: Stigmatizácia sv. Františka
23.03. 2024 - (sobota) - upratovanie kostola (začiatok 9:00)
20.03. 2024 - (streda) - stretnutie: Znak Tau
13.03. 2024  (streda) - upratovanie kostola
02.03. 2024 - (sobota) - duchovná obnova (začiatok 9.00 hod)
21.02. 2024 - (streda) - stretnutie: Pokánie v živote sv. Františka
14.02. 2024  (streda) - upratovanie kostola
07.02. 2024 - (streda) - stretnutie (služby v bratstve, príprava na voľby v miestnom bratstve)
24.01. 2024 - (streda) - stretnutie: 800. výročie jasličiek v Greccio (náš život v Cirkvi. František a Eucharistia)
17.01. 2024  (streda) - upratovanie kostola
10.01. 2024 (streda) - stretnutie: 800. výročie jasličiek v Greccio (náš život v bratstve, chudoba a pokora nášho Pána Ježiša Krista)
02.12. 2023 - otvorenie Rajského dvora. Ďakovná svätá omša s otcom biskupom (17.00 hod)
18.11. 2023 - upratovanie Rajského dvora (začiatok 9:30)
15.11. 2023 - upratovanie kostola
08.11. 2023 (streda) - stretnutie (plánovanie oslavy Greccio)
18.10. 2023 (streda) - stretnutie: 800. výročie jasličiek v Greccio (náš život v Kristovi, prvé jasličky v Greccio - kontext a súvoslosti)
11.10. 2023 - upratovanie kostola
07.10. 2023 (sobota) - stretnutie (začiatok 9.00 hod, profesia - Iveta)
04.10. 2023 - sviatok sv. Františka
03.10. 2023 - Tranzitus
30.09. 2023 - púť do “Greccia” - Hriňová, Raticov vrch
20.09. 2023 - upratovanie kostola
16.09. 2023 - Regionálna kapitula - Banská Bystrica
06.09. 2023 - stretnutie: 800. výročie Potvrdenej reguly (náš život v spoločnosti)
24.06. 2023 (sobota) - stretnutie (začiatok 9.00 hod)
17.06.2023 - Národné stretnutie OFS na Velehrade
14.06. 2023 - upratovanie kostola 
31.05. 2023 (streda) - stretnutie: 800. výročie Potvrdenej reguly (náš život v spoločnosti)
27.05. 2023 (sobota) - stretnutie (začiatok 9.00 hod)
17.05. 2023 - upratovanie kostola
03.05. 2023 (streda) - stretnutie: 800. výročie Potvrdenej reguly (náš život v Cirkvi)
26.4. 2023 - upratovanie kostola
19.04. 2023 (streda) - stretnutie: 800. výročie Potvrdenej reguly (náš život v bratstve - pokračovanie)
05.04. 2023 (streda) - stretnutie: 800. výročie Potvrdenej reguly (náš život v bratstve)
01.04. 2023 - predveľkonočné upratovanie v Sirotári (9.00 hod)
24.03. 2023 - krížová cesta v Sirotári (začiatok 15:45 hod)
22.03. 2023 (streda) - stretnutie: 800. výročie Potvrdenej reguly (náš život v Kristovi)
08.03. 2023 - upratovanie kostola
04.03. 2023 (sobota) - stretnutie (začiatok 9.00 hod)
22.02. 2023 - stretnutie - Lectio divina
15.02. 2023 - upratovanie kostola
08.02. 2023 - stretnutie - Štatút medzinárodného bratstvs OFS “ad experimentum” (pokračovanie)
25.01. 2023 - stretnutie - Štatút medzinárodného bratstva OFS “ad experimentum"
18.01. 2023 - upratovanie kostola
11.01. 2023 - stretnutie 
17.12.2022 - predvianočné upratovanie v Sirotári (9.00 hod)
14.12. 2022 - stretnutie: Vianočný punč. 
30.11. 2022 - stretnutie: Liturgia hodín v modlitbe svätého Františka. Chvály ku každej liturgickej hodine.
23.11. 2022 - upratovanie kostola
17.11. 2022 - profesia - Klára Jana (10.00 hod)
12.11. 2022 - regionálna duchovná obnova v Banskej Bystrici
02.11. 2022 - stretnutie: Svätý František a modlitba. Povzbudenie chváliť Boha.
26.10. 2022 - upratovanie kostola
19.10. 2022 - stretnutie: Lectio divina
05.10. 2022 - stretnutie: Františkánska skúsenosť Boha
28.09. 2022 - upratovanie kostola
24.09. 2022 - Regionálna duchovná obnova v Žiline 
21.09. 2022 - stretnutie: Svetský františkán v škole evanjelia.
07.09. 2022 - stretnutie: Františkov vzťah k Božiemu slovu
01.- 04.09. 2022 - Národná volebná kapitula OFS (Melčice)
31.08. 2022 - upratovanie kostola
03.08. 2022 - upratovanie kostola 
09.07. 2022 - Národná púť OFS do Marianky
06.07. 2022 - upratovanie kostola 
15.06. 2022 - stretnutie - Lectio divina, Synoda záver. 
08.06. 2022 - upratovanie kostola
01.06. 2022 - stretnutie: Synoda - IX. ROZLIŠOVAŤ A ROZHODOVAŤ, X. FORMOVAŤ V SYNODALITE
29.05.- 04.06. 2022 - Púť Stredoslovenského regiónu OFS do Assisi
28.05. 2022 - Nevolebná kapitula MB + vstup do formacie Ľubka a Hanka 
18.05. 2022 - stretnutie: Synoda - VIII. AUTORITA A PARTICIPÁCIA
11.05. 2022 - upratovanie kostola
04.05. 2022 - Synoda - V. SPOLUZODPOVEDNOSŤ ZA MISIU
20.04. 2022 - Synoda:  IV. SLÁVIŤ VI. VIESŤ DIALÓG V CIRKVI A SPOLOČNOSTI,  VII. S INÝMI KRESŤANSKÝMI DENOMINÁCIAMI
13.04. 2022 - upratovanie kostola
09.04. 2022 - predveľkonočné upratovanie v Sirotári o 9.00 hod
06.04. 2022 - Synoda - III. VZIAŤ SI SLOVO  IV. SLÁVIŤ

26.03. 2022 - Regionálna volebná kapitula OFS v Banskej Bystrici

23.03. 2022 - Synoda: II. POČÚVAŤ
16.03. 2022 - upratovanie kostola 
11.03. 2022 - krížová cesta za mier ( Sirotár 15:45)
09.03. 2022 - Synoda: I. DRUHOVIA NA CESTE
02.03. 2022 - Popolcová streda - Deň pôstu za mier
23.02. 2022 - Lectio divina
16.02. 2022 - upratovanie kostola
09.02. 2022 - Kríž zo San Damiano. Modlitba pred Ukrižovaným.
26.01.2022 - Lectio divina
12.01. 2022 -  online stretnutie (18:30) - Františkánske znaky a symboly. Znak Tau.
 01.12.2021 - online stretnutie - Františkánska rodina (pokračovanie) - História OFS. Vývoj vzťahov medzi I. a III. rádom 
10.11.2021 - upratovanie kostola
03.11.2021 - stretnutie - Františkánska rodina, život podľa evanjelia v bratskom spoločenstve
20.10.2021 - stretnutie - Lectio divina (Mk 10, 46b-52)
13.10.2021 - upratovanie kostola
6.10.2021 - Svetskosť františkánskeho povolania, bratia a sestry v sekularizovanom svete (pokračovanie).
22.09.2021 -  úvodné stretnutie č.1. - Svetskosť františkánskeho povolania, bratia a sestry v sekularizovanom svete (úvod).
15.09.2021 - S pápežom Františkom do Šaštína
08.09.2021 - upratovanie kostola
11.08.2021 - upratovanie kostola 
14.07.2021 - upratovanie kostola
10.07.2021 - Národná púť OFS na Živčákovú
19.06.2021 - volebná kapitula MB (13.00 hod)
16.06.2021 - upratovanie kostola
19.05.2021 - upratovanie kostola
28.04.2021 - online stretko - Lectio divina 
07.04.2021 - online stretko 
17.03.2021 - online stretko - Instrumentum laboris
03.03.2021- online stretko - Prvý a Druhý list kustódom, List bratovi Antonovi, List bratovi Leovi, List klerikom
17.02.2021 - online stretko (Popolcová streda) - Pokánie a františkánska kajúcnosť
27.01.2021 - online stretko : Pieseň brata Slnka (rozjímanie nad textom)
13.01.2021 - online “stretko” Téma: “Najdôležitejšie veci nesmú byť nikdy vydané na milosť veciam menej významným” (Johann Wolfgang Goethe)
29.11.2020 - celosvetový deň modlitieb za Františkánsky svetský rád a Františkánsku mládež
18.11. 2020 - online "stretko" 18.00 hod
04.11.2020 - online "stretko" 18.00 hod (Lectio divina)
21.10.2020 - online "stretko" 18.00 hod
07.10. 2020 - Stretnutie (Lectio divina)
30.09.2020 - Upratovanie kostola
23.09.2020 - Stretnutie : Spravodlivosť- naše nové sociálne problémy (rozjímanie č.38) + Spisy sv. Františka:List vladárom ľudu
19.09.2020 - Regionálna duchovná obnova s br. Jozefom Timkom OFMCap (sv. omša o 10.00 hod)
16.09.2020 - Upratovanie kostola
09.09.2020 - Úvodné stretnutie po prázdninách
02.09.2020 - Upratovanie kostola
02.08. 2020 - Slávnosť Panny Márie Anjelskej (Porciunkula)
01.08,2020 - Výlet do Turia + opekačka
17.06.2020 - Stretnutie: Žiť ako František : Byť Kristom pre iných (rozjímanie č. 34) + Spisy sv. Františka : List celému rádu
03.06.2020 - Stretnutie : Františkánske pramene - I. Kronika - Jakub z Vitry
11.03.2020 - Stretnutie: Žiť ako František - Poslušnosť (rozjímanie č. 22) + Spisy sv. Františka : Testament sv. Františka 
04.03.2020 - Upratovanie kostola  
28.02.2020 - Krížová cesta v Sirotári (15.45 hod)
26.02.2020 - Stretnutie (Lectio divina)
12.02.2020 - Františkánske pramene - Legenda maior a minor (sv. Bonaventúra)
05.02.2020 - Upratovanie kostola
29.01.2020 - Stretnutie : Spisy sv. Františka - Nepotvrdená a Potvrdená regula (str. 55-101)
15.01.2020 - Stretnutie : Žiť ako František - Odpúšťanie Krista (rozjímanie č. 33) + Spisy sv. Františka : List ministrovi (str. 161)
08.01.2020 - Upratovanie kostola
21.12. 2019 - Predvianočné upratovanie v Sirotári
18.12.2019  - Stretnutie - Žiť ako František- Dokonalá radosť (rozjímanie č. 47) + Spisy sv. Františka: O pravej a dokonalej radosti.
11.12.2019 - Upratovanie kostola
04.12. 2019 -Stretnutie: Žiť ako František - Rodinný život - svätosť na svojom mieste (rozjímanie č. 31) + Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate - O povolaní k svätosti v súčasnom svete
29.11.2019 - Iniciácia - Ivetka a Janka
20.11. 2019 - Stretnutie : Žiť ako František - Charita: milovať všetkých ľudí (rozjímanie č.32) + Spisy sv. Františka : Napomenutia
13.11.2019 - Upratovanie kostola
6.11. 2019  - Stretnutie - Listy sv. Anežke Českej, Testament sv. Kláry, List Ermentrúde, Požehnanie sv. Kláry (str. 333-390)
23.10.2019 - Stretnutie : Žiť ako František - Klára, jasné svetlo (rozjímanie čo. 30) + Regula sv. Kláry (Spisy sv. Františka a Kláry str.309)
16.10.2019 - Upratovanie kostola
11.-13.10 2019 - Duchovná obnova na Kremnických Baniach
09.10.2019 - Stretnutie (Františkánske pramene -Tomáš z Celana: Prvý život a podivuhodné činy sv. Františka z Assisi- II. , III. kniha, zázraky) http://prameny.kapucini.cz/subdom/prameny/index.php/prvni-zivotopis-sv-frantiska
05.10.2019 - Omša spoločenstiev v Sirotári (sv. omša o 17.00 hod , agapé)
04.10.2019 - Sviatok sv. Františka Assiského
03.10.2019 - Tranzitus sv. Františka
27.-29.09. 2019 - Putovná ikona Kráľovnej františkánskej rodiny v Žiline
25.09.2019 - Stretnutie (Regula OFS - Hlava 3)
18.09.2019 - Upratovanie kostola
17.09.2019 - Sviatok stigmatizácie sv. Františka z Assisi
14.09.2019 - Regionálna duchovná obnova s br. Jozefom Timkom OFMCap
11.09. 2019 - Stretnutie (zdieľanie po prázdninách)
30.08.-01.09. 2019 - Národná volebná kapitula OFS
21.08.2019 - Upratovanie kostola
02.08. 2019 - Slávnosť Panny Márie Anjelskej (Porciunkula)
24.07.2019 - Upratovanie kostola
24.07. 2019 - Sviatok sv. Kingy - poľskej kráľovnej (druhej patrónky bratstva)
13.07. 2019 - Národné stretnutie OFS v Krivej na Orave
26.06. 2019 - Upratovanie kostola
22.06. 2019 - Spoločná duchovná obnova regiónu v Banskej Bystrici
19.06. 2019 - Stretnutie - Regula OFS (Hlava 2)
05.06. 2019 - Stretnutie - Františkánske pramene I.-Tomáš z Celana: Prvý život a podivuhodné činy sv. Františka z Assisi- Úvod + I. Kniha (str.104-149)
01.06. 2019 - Mariánska púť Prahou (pozvánka od českých terciárov)
28.05. 2019 - Upratovanie kostola (utorok)
22.05. 2019 - Stretnutie - Regula OFS (Hlava 2)
16.05. 2019 - Sviatok sv. Margity z Cortony (patrónky bratstva, možnosť získať plnomocné odpustky)
08.05. 2019 - Kapitula miestneho bratstva (začiatok 9.00 hod)
01.05. 2019 - Sviatok sv. Jozefa (púť na Kremnické Bane)
30.04. 2019 - Upratovanie kostola (utorok)
28.04. 2019 - Bl. Luchesius a Buonadonna (prví svetskí františkáni)
27.04. 2019 - Regionálna duchovná obnova s br. Jozefom Timkom
24.04. 2019 - Stretnutie: Žiť ako František - Mária naša matka a náš vzor (rozjímanie č. 11) + Spisy sv.  Františka: Pozdrav blahoslavenej Panne Márii (str.239)
16.04. 2019 - Duchovná obnova sľubov - 810. výročie ústneho schválenia Františkovej Regule pápežom Inocentom III. v roku 1209 (po svätej omši a vešperách)
13.04. 2019 - Predveľkonočné upratovanie v Sirotári (začiatok 9.00 hod)
10.04. 2019 - Stretnutie - Regula OFS - Úvod + Hlava 1
05.-07.04. 2019 - Národné formačné stretnutie v Melčiciach
03.04. 2019 - Upratovanie kostola
30.03. 2019 - Regionálna volebná kapitula stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. Františka
27.03.2019 - Žiť ako František - Kristus nás zapája do svojej modlitby: Liturgia (rozjímanie č. 26) + Spisy sv. Františka: Povzbudenie chváliť Boha, Chvály ku každej liturgickej hodine, Výklad modlitby Otče náš, Ofícium o utrpení Pána (str. 247-259)
13.03. 2019 - Stretnutie (Lectio divina)
08.03. 2019 - Krížová cesta terciárov v Sirotári (začiatok 15.45 hod)
05.03. 2019 - Upratovanie kostola (utorok pred Popolcovou stredou)
27.02. 2019 - Stretnutie (Spisy sv. Františka)
13.02. 2019 - Stretnutie (Žiť ako František - Eucharistia)
06.02. 2019 - Upratovanie kostola
30.01. 2019 - Stretnutie (Spisy sv. Františka, List veriacim)
25.-27.01.2019 - Duchovná obnova v Sirotári pri príležitosti sviatku Obrátenia sv. Pavla (patrocínium kostola)
16.01. 2019 - Stretnutie (Žiť ako František - Liturgia hodín)
09.01. 2019 - Upratovanie kostola
22.12. 2018 - Predvianočné upratovanie v Sirotári
12.12. 2018 - Upratovanie kostola
08.12. 2018 - Sľuby sr. Angely
05.12. 2018 - Stretnutie
01.12. 2018 - Vizitácia z Medzinárodnej rady OFS
21.11. 2018 - Stretnutie
14.11. 2018 - Upratovanie kostola
07.11. 2018 - Stretnutie
03.11. 2018 - Regionálna duchovná obnova s br. Jozefom Timkom OFMCap
24.10. 2018 - Stretnutie
17.10. 2018 - Upratovanie kostola
10.10. 2018 - Stretnutie
06.10. 2018 - Omša spoločenstiev a agapé
04.10. 2018 - Sviatok sv. Františka Assiského
03.10. 2018 - Tranzitus sv. Františka
29.09. 2018 - Výlet do Terchovej
08.09. 2018 - Regionálna duchovná obnova s br. Jozefom Timkom OFMCap
04.08. 2018 - Terciársky guláš

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)