Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu september, 2022

Národná volebná kapitula

Obraz
   V dňoch 1.-4. septembra 2022 sa uskutočnila Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu na Slovensku. Po uplynutí trojročného funkčného obdobia si bratia a sestry volili nových zástupcov do Národnej rady. Stretnutie sa uskutočnilo v kláštore sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach.  Účastníkmi kapituly boli zástupcovia regiónov- členovia regionálnych rád, odchádzajúca národná rada a duchovní asistenti. Volebnú časť kapituly viedol sám generálny minister OFS Tibor Kauser a generálny duchovný asistent Pedro Zitha OFM. Prítomný bol aj národný minister OFS v Českej republike Vendelín Hájek, ktorý vyslovil prianie zintenzívniť spoluprácu medzi našimi národnými bratstvami a povzbudil k spoločnému sláveniu našich aktivít. Tento rok kapitula trvala o deň dlhšie ako po minulé roky. Spoločný čas bol venovaný hodnoteniu predchádzajúceho obdobia a súčasne aj zamýšľaniu sa nad budúcnosťou rádu. Samotná voľba prebehla v sobotu dopoludnia a do Národnej rady OFS boli zvolení títo b