Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu jún, 2017

Sedem nových sadeničiek...

Obraz
Zložením trvalých sľubov v III. ráde svätého Františka zapustilo svoje korene do františkánskej charizmy sedem nových sadeničiek z bratstva svätej Margity z Cortony a svätej Kingy v Žiline. Päť sestier a dvaja bratia po absolvovaní dvojročnej formácie po vstupe do františkánskeho svetského rádu, vyjadrilo svoju vôľu žiť evanjelium nasledovaním svätého Františka z Assisi sprítomňovaním jeho charizmy vo svete a žiť tento spôsob života za pomoci bratstva v súlade s celou františkánskou rodinou. Prijatie profesie sa uskutočnilo na vigíliu sviatku Zoslania Ducha Svätého 3. júna 2017 v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline. Túto radostnú udalosť s bratmi a sestrami zdieľali aj bratia kapucíni, u ktorých sa bratstvo aktívne stretáva. Hlavný celebrantom omše bol duchovný asistent MB - brat Jakubrafael spolu s ním koncelebrovali šiesti bratia z kapucínskej rodiny - br. Miroslav Kulich provinciál kapucínov, br. Tomáš Fusko gvardián miestneho kláštora, br. Ján Macej re