Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2019

Regionálna volebná kapitula

Obraz
V sobotu 30. marca 2019 sa v Banskej Bystrici konala regionálna volebná kapitula Stredoslovenského regiónu stigmatizácie sv. Františka z Assisi. Za účasti zástupcov z národnej rady OFS a národného i regionálneho duchovného asistenta boli do služby zvolení títo bratia a sestry:  - regionálny minister Michal Šerík (MB Žilina)  - regionálny viceminister Juraj Zonnenschein (MB Žilina)  - regionálna formátorka Marcela Prekopová (MB Nemšová)  - regionálna tajomníčka Lidmila Kubíková (MB Považská Bystrica)  - regionálna pokladníčka Anna Lovíšková (MB Považská Bystrica).  Novinkou je zvolenie šiesteho člena rady, ktorým sa stal Roland Hanus (MB Žarnovica).  Modlime sa za tých, ktorí boli zvolení, aby sme pomocou ich služby a povzbudzovania mohli hlbšie prežívať svoju vieru, s väčšou odvahou vydávať svedectvo o Kristovi a pomáhať pri budovaní Božieho kráľovstva (Rituál OFS).

Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť...

Obraz
... ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži.

Krížová cesta so sv. Veronikou Giuliani

Obraz
Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia, kedy si intenzívnejšie uvedomujeme dôležitosť pokánia. Znak kríža udelený popolom a slová vyslovené kňazom: " Kajajte sa (obráťte sa) a verte evanjeliu   (MK 1,15) " nám dávajú poznanie, že obrátiť sa a veriť nie sú dve izolované veci, ale ten istý čin. Býva zvykom, že v pôstnom období sa každý piatok koná krížová cesta, ktorú si pripraví niektoré zo spoločenstiev stretávajúcich sa pri Sirotári. Ako prvé sa tento rok vydalo na krížovú cestu naše bratstvo. Táto starobylá a v pôstnom období obľúbená modlitba má pôvod v pútiach kresťanov do Svätej zeme, aby v Jeruzaleme rozjímali o utrpení Ježiša Krista. Púte boli spojené s udelením plnomocných odpustkov. Avšak keďže nie každý si mohol dovoliť podstúpiť takúto náročnú a nebezpečnú cestu, vplyvom františkánov sa začali budovať miesta, ktoré by ľuďom umožnili, aby aspoň v myšlienkach prešli miestami spojenými s Kristovým utrpením. Postupne sa sformovalo 14 zastavení, ako ich p