Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2019

Duchovná obnova sľubov.

Obraz
Tento rok si pripomíname 810. výročie ústneho schválenia Františkovej Reguly. Keď počet bratov stúpol na dvanásť, František spísal krátky text - formu života menších bratov. Na jar v roku 1209 sa vydal na cestu do Ríma a predložil ho pápežovi Inocentovi III. na schválenie. Svätý František píše vo svojom Testamente: "A keď mi Pán dal bratov, nikto mi neukazoval, čo mám robiť, ale sám Najvyšší mi zjavil, že mám žiť podľa svätého Evanjelia. A dal som to stručnými slovami napísať a pán pápež mi to potvrdil." František tak veľmi dôveroval pápežovi, že si toto ústne schválenie ani nedal potvrdiť na papieri.  Keďže IV. lateránsky koncil v roku 1215 zakázal ďalšie nové Reguly, na základe tohto ústneho schválenia mohla byť neskôr sformulovaná aj Regula bratov a sestier kajúcnikov žijúcich vo svete. Dňa 16. apríla na pamiatku sľubov sv. Františka pápežovi Inocentovi III. a ústneho schválenia Reguly v roku 1209 sme sa aj my rozhodli duchovne si obnoviť svoje sľuby. Samotný

Priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry...

Obraz
"Priateľstvo je jednou z najvýznamnejších otázok, týkajúcich sa priamo základného problému človeka. Neustále sa totiž pýtame: Čo je priateľstvo?" (z knihy Jesus Sanz Montes-František a Klára z Assisi – ikona a slovo priateľstva) Tejto otázke a téme priateľstva sv. Františka a sv. Kláry bolo venované národné formačné stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 5.-7. apríla 2019 v Melčiciach.  Na stretnutí sa tento rok zišlo pomerne veľa bratov a sestier túžiacich opäť načerpať niečo z františkánskej charizmy. Z nášho bratstva bol prítomný formátor Michal Šerík. Z Františkových osobných spisov máme len málo informácií, v ktorých by sa objasňovalo alebo spriehľadňovalo jeho priateľstvo s Klárou. Z ich života je však zrejmé, že sa podľa Božieho zámeru stali jeden pre druhého doplnením, a to ich to doviedlo k hlbokému priateľstvu. Pochopili, že pravé priateľstvo je schopné nás naplniť vtedy, ak je záležitosťou troch: Boha a dvoch priateľov. Pre hlbšie oboznámenie sa jednotlivých br