Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu január, 2020

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)

Obraz
O ustanovení diakonov sa dozvedáme už zo Skutkov apoštolov: Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.  Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.  My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“  (Sk 6,2-4) Výraz "diakon" znamená prisluhujúci a je to pomocník biskupov a kňazov.  Je to prvý stupeň posvätného stavu, stav služby. Udeľuje sa osobitným sviatostným úkonom, ktorý sa volá ordinácia (vysviacka).  Posvätná moc sa diakonom udeľuje vkladaním rúk biskupa a tento úkon je sviatosťou, lebo spôsobuje milosť.  Takáto milosť vstúpila do života nášho brata Jozefa Poláčka  25. januára 2020  n a sviatok Obrátenia svätého apoštola Pavla v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou žilinského biskupa Mons. Tomáša Gálisa. Spolu s ním bol za diakona vysvätený aj dru