Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2021

Staro-nový generálny minister

Obraz
    Tibor Kauser, OFS bol opätovne zvolený za generálneho ministra Františkánskeho svetského rádu. Tento architekt a otec rodiny pôvodom z Maďarska, začína momentálne svoje druhé šesťročné funkčné obdobie. Novou víceministerkou je Mary Stronach, OFS zo Spojených štátov amerických. Mary je bývalá medzinárodná členka rady USA, ktorá slúžila v predsedníctve rádu ako tlmočníčka a členka formačnej komisie. Za Slovensko sa Generálnej kapituly v Ríme zúčastnila Lucia Spodniaková, ktorá pôsobí Národnej rade OFS ako medzinárodný radca.  Zvolení boli aj siedmi členovia predsedníctva rady, ktorí slúžia v rôznych oblastiach sveta, plus člen rady predsedníctva zastupujúci františkánsku mládež (YuFra): Francis Park, OFS (South Korea): Asia-Oceanía Adolph Assagba, OFS (Togo): Francophone Africa and islands. Eremenciana Chinyama, OFS (Zimbabwe): English and Portuguese Speaking Africa. Dina Shabalina, OFS (Ukraine): North Europe. Noemi Riccardi, OFS (Italy): Southern Europe and the Mediterranean. Ana M

Začala XVI. generálna kapitula OFS

Obraz
Spolu 57 delegátov z celého sveta je prítomných na  XVI. generálnej kapitule OFS, ktorá sa začala v sobotu 13. novembra 2021 v Ríme úvodnou svätou omšou, ktorej predsedal generálny minister TOR o. Amando Trujillo.  Kapitula ukončí šesťročné funkčné obdobie (2014-2020), predĺžené o jeden rok v dôsledku pandémie COVID-19 a nové funkčné obdobie (2021-2027) začne voľbou nového predsedníctva. Bude to čas na zamyslenie a hlboké rozpoznanie situácie medzinárodného bratstva OFS a jeho výziev. Hodnotiaca práca začala predložením príslušných správ.  Tibor Kauser, generálny minister OFS, zdôraznil potrebu prehĺbenia sekulárnej františkánskej identity, pre ktorú je potrebná "vyššia spiritualita a väčšia organizačná schopnosť." Vyzdvihol tiež zapojenie predsedníctva CIOFS do projektov spolupráce po celom svete, najmä tých, ktoré súvisia s komisiou JPiC, ako je Well4Africa.  O. Alfred Parambakathu OFMConv, predseda Konferencie duchovných asisitentov, zdôraznil "zapojenie Prvého rádu a

Výsledkom obrátenia je šťastie...

Obraz
PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA FRANTIŠKA  ÚČASTNÍKOM GENERÁLNEJ KAPITULY FRANTIŠKÁNSKEHO SVETSKÉHO RÁDU Klementínska sála Pondelok, 15. november 2021 Drahí bratia a sestry Františkánskeho svetského rádu, dobrý deň! Pozdravujem vás slovami, ktoré svätý František adresoval tým, ktorých stretával cestou:  „Nech ti Pán dá svoj pokoj!“ Som rád, že vás môžem privítať pri príležitosti vašej generálnej  kapituly. V tejto súvislosti by som rád chcel pripomenúť niektoré prvky, ktoré sú vlastné  vášmu povolaniu a poslaniu. Vaše povolanie sa rodí z univerzálneho volania k svätosti. Katechizmus Katolíckej cirkvi nám  pripomína, že „Laici majú účasť na Kristovom kňazstve: stále viac zjednotení s ním rozvíjajú  milosť krstu a birmovania vo všetkých rozmeroch osobného, rodinného, spoločenského  a cirkevného života, a tak uskutočňujú povolanie k svätosti určené všetkým pokrsteným.“  Táto svätosť, ku ktorej ste povolaní ako svetskí františkáni, ako to od vás žiadajú Generálne  konštitúcie a Regula schvál