Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu december, 2017

Ako si Pán Boh postavil betlehem ...

Obraz
Tohtoročný advent ubehol veľmi rýchlo. Posledná adventná nedeľa bola zároveň aj Štedrým dňom.  V túžbe vytvoriť si v srdci priestor, aby sa v ňom mohol opäť narodiť Ježiš, sme sa viacerí zišli v sobotu 16. decembra v Sirotári na predvianočné upratovanie aj toho vonkajšieho chrámu, ktorý tak radi navštevujeme. Zmes ľudí z rôznych spoločenstiev, aj nadšení jednotlivci ochotní obetovať voľný čas, prispeli svojou troškou k tomu, že kostol a priľahlé priestory kláštora, určené na stretávanie spoločenistiev, sa opäť zaskveli čistotou. “V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu (Lk 10,7)” Keďže ako správni terciári máme žiť evanjelium, zobrali sme túto výzvu vážne. Na obed nás už čakala pizza, teplý čaj alebo kávička. Naša bývalá ministerka Majka Gašicová spoločne s formátorom Miškom Šeríkom sa za ten čas podujali na varenie kapustnice pre dobrovoľníkov a blízkych spolupracovníkov bratov kapucínov, ktoré bolo naplánované na večer. Popoludni