Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu december, 2020

List františkánskych generálnych ministrov k Vianociam

Obraz
 Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. (Iz 9,1)                                        Odvážna nádej   Drahé sestry a bratia, všetci z celej františkánskej Rodiny, nech Vás Pán obdarí pokojom ! Jas a muzikalita sú dva z mnohých odtieňov mozaiky popisu Božieho narodenia. Tomáš z Celana v rozprávaní o slávení Božieho narodenia v Greccio, hovorí o noci, ktorá “sa stala jasná ako deň, úžasná pre ľudí aj zvieratá. ” V tú noc “prichádzajú zástupy ľudí, ocitajú sa nanovo pred tajomstvom s radosťou, ktorú nikdy predtým nezakúsili. Lesom znejú sviatočné chóry a skaly odpovedajú ozvenou. Bratia sa náhlia spievať Pánovi a celá noc sa rozoznieva radostnou chválou” (1Cel 85,6-9). Ako predstavitelia veľkej medzinárodnej františkánskej Rodiny, zatiaľ, čo už začíname vidieť Svetlo, ktoré prichádza zhora, ponúkame vám, rečou hudby, reflexiu nad krásnym znením Encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti NOTOVÉ PÍSMO V H UDBE 1.1 Nová partit