Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2022

Regionálna volebná kapitula Stredoslovenského regiónu OFS

Obraz
  26. marca 2022 sme sa po troch rokoch opäť stretli v Banskej Bystrici na regionálnej volebnej kapitule Stredoslovenského regiónu. Volebné obdobie vypršalo a tak sme mali pred sebou ďalšie voľby. Začali sme sv. omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorú celebroval náš regionálny duchovný asistent Ján Macej OFMCap. spolu s bratom Jakubom Martausom OFM. Po nej sme sa presunuli do neďalekého Diecézneho centra Jána Pavla II.   Na úvod predniesla dosluhujúca rada akési zhrnutie celého svojho funkčného obdobia - minister Michal Šerík, viceminister Juraj Zonnenschein, formátorka Marcela Prekopová, tajomníčka Lidmila Kubíková a pokladníčka Anna Lovíšková.   Patrí im veľká vďaka za ich doterajšiu prácu, ktorou celému regiónu slúžili aj počas náročného času Covidu. Volebnej časti kapituly sa ujala predsedajúca členka Národnej rady - sestra Monika Olečková - tajomníčka NR. Zrazu bola pred nami obrovská výzva... kandidátska listina zívala prázdnotou, len kde-tu sa mihlo nejaké meno. Nastal
Obraz
    Prosba o pomoc bratov a sestier Františkánskeho svetského rádu v SR pre bratov a sestry na Ukrajine, ktorí sú v ohrození vojenským útokom Ruska Milí bratia a sestry, všetci prežívame situáciu, na ktorú sme neboli pripravení a všetkých nás nepríjemne prekvapila - vojenský útok Ruska na Ukrajinu. Táto katastrofa sa dotýka aj nás, ako bezprostredných susedov a nevieme čo bude. Podstatné je však to, že v tieto dni umierajú a nepredstaviteľne trpia nevinní ľudia v Ukrajine, ktorým je potrebné pomôcť. Preto je potrebné obrátiť sa k Bohu, ale tiež zachovať pokoj a láskou horiace srdcia. Čo môžeme my urobiť? Ako môžeme my pomôcť? Pýtame sa Boha aj sami seba. Modlitba a účasť s trpiacimi je na prvom mieste, modlime sa, prosme, obetujme svoje utrpenie, ťažkosti, pôst a všetko predkladajme Pánovi v odovzdanosti do jeho vôle. Ale ako môže pomôcť náš rád? Máme v živej pamäti solidaritu a pomoc postihnutým bratom a sestrám v Chorvátsku pri zemetrasení, v Brazílii pri veľkých záplavách, ťažko skú