Regionálna volebná kapitula Stredoslovenského regiónu OFS

 
26. marca 2022 sme sa po troch rokoch opäť stretli v Banskej Bystrici na regionálnej volebnej kapitule Stredoslovenského regiónu. Volebné obdobie vypršalo a tak sme mali pred sebou ďalšie voľby.

Začali sme sv. omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorú celebroval náš regionálny duchovný asistent Ján Macej OFMCap. spolu s bratom Jakubom Martausom OFM.

Po nej sme sa presunuli do neďalekého Diecézneho centra Jána Pavla II. 

Na úvod predniesla dosluhujúca rada akési zhrnutie celého svojho funkčného obdobia - minister Michal Šerík, viceminister Juraj Zonnenschein, formátorka Marcela Prekopová, tajomníčka Lidmila Kubíková a pokladníčka Anna Lovíšková. 

Patrí im veľká vďaka za ich doterajšiu prácu, ktorou celému regiónu slúžili aj počas náročného času Covidu.

Volebnej časti kapituly sa ujala predsedajúca členka Národnej rady - sestra Monika Olečková - tajomníčka NR.

Zrazu bola pred nami obrovská výzva... kandidátska listina zívala prázdnotou, len kde-tu sa mihlo nejaké meno. Nastal čas položiť si ruku na srdce nášho regiónu, na srdce každého jedného z nás. Prečo je zoznam skôr prázdny ako plný? Čo s tým budeme robiť? Keď sme mali dnes problém nájsť kandidátov, čo bude o tri roky? Prosme o múdrosť ducha, aby sme vedeli s tým všetkým správne naložiť a silu i odhodlanie usilovať sa o správne rozhodnutia. 

Nakoniec sa však na mieste navrhli a našli členovia, ktorí sa rozhodli obetovať a poslúžiť Stredoslovenskému regiónu v ďalšom období. Vďaka za vašu ochotu, drahí novozvolení členovia našej regionálnej rady! 

Na nasledujúci trojročný čas nás budú sprevádzať, v zložení:

Minister: Marcela Prekopová (MB Nemšová)

Viceminister: Miroslav Haršányi (MB Detva)

Tajomník: Lidmila Kubíková (MB Považská Bystrica)

Formátor: Ladislav Cerovský (MB Detva)

Pokladník: Anna Lovíšková (MB Považská Bystrica)

Vyprosujme im v modlitbách, nech sa nechajú viesť Duchom Svätým a svojou službou nech nám pomáhajú kráčať na ceste v šľapajach sv. Františka stále bližšie a bližšie k Bohu.
                                                 
 Nová regionálna rada. Zľava formátor, viceminister, ministerka, pokladníčka, tajomníčka.                                                                                                  Magdaléna Šeríková (tajomník MB Žilina)


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…