Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu október, 2022

Františkánske rády vyzývajú 11.10.2022 k modlitbe a pôstu za mier

Obraz
  Predstavení františkánskych rádov vyzývajú k modlitbám a pôstu za mier 11. októbra 2022. Tu je text výzvy: Drahí bratia a sestry františkánskej rodiny, nech vám Pán daruje pokoj! Zišli sme sa v meste svätého Františka pri príležitosti jeho sviatku a radi by sme vás srdečne vyzvali, aby ste, v tejto pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, zostali vnímaví na tému mieru. Radi by sme vyjadrili všetok záujem o mier, ktorý cítime, najmä tvárou v tvár utrpeniu, ktoré už bolo spôsobené toľkým ľuďom a riziku použitia jadrových zbraní. Svätý František prijal od Pána výzvu, aby sa obrátil na všetkých: "Nech vám Pán daruje svoj pokoj!" Táto výzva sa stala základným elementom našej charizmy. Prijímame dar pokoja skrze obrátenie srdca a sme povolaní stať sa tichými, pokojnými, skromnými mužmi a ženami, bez svárov a súperenia. Vydávame teda svedectvo o pokoji, ktorý sme obdržali. " Mierom sa nič nemôže stratiť. Vojnou sa môže stratiť všetko. Kiež by sa ľudia vrátili k vzájomnému porozumeniu