Františkánske rády vyzývajú 11.10.2022 k modlitbe a pôstu za mier

Prayer for an End to Violence, War & Death

 

Predstavení františkánskych rádov vyzývajú k modlitbám a pôstu za mier 11. októbra 2022. Tu je text výzvy:

Drahí bratia a sestry františkánskej rodiny, nech vám Pán daruje pokoj!

Zišli sme sa v meste svätého Františka pri príležitosti jeho sviatku a radi by sme vás srdečne vyzvali, aby ste, v tejto pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, zostali vnímaví na tému mieru. Radi by sme vyjadrili všetok záujem o mier, ktorý cítime, najmä tvárou v tvár utrpeniu, ktoré už bolo spôsobené toľkým ľuďom a riziku použitia jadrových zbraní.

Svätý František prijal od Pána výzvu, aby sa obrátil na všetkých: "Nech vám Pán daruje svoj pokoj!" Táto výzva sa stala základným elementom našej charizmy. Prijímame dar pokoja skrze obrátenie srdca a sme povolaní stať sa tichými, pokojnými, skromnými mužmi a ženami, bez svárov a súperenia. Vydávame teda svedectvo o pokoji, ktorý sme obdržali.

"Mierom sa nič nemôže stratiť. Vojnou sa môže stratiť všetko. Kiež by sa ľudia vrátili k vzájomnému porozumeniu. Nech pokračujú vo vyjednávaní. Ak budú jednať s dobrou vôľou a rešpektom k právam druhej strany, uvedomia si, že úprimné a účinné jednanie nikdy nevylučuje čestný úspech." Toto zvolanie, ktoré Pius XII. adresoval všetkým v predvečer vypuknutia druhej svetovej vojny v roku 1939, je dnes dramaticky aktuálne. "Už nikdy vojnu!" zvolal svätý Pavol IV. pred zhromaždením OSN, vojnu, ktorú svätý Ján Pavol II. označil za "dobrodružstvo bez návratu"

Pápež František sa 25. septembra 2015 obrátil na OSN s tou istou žiadosťou: "Už žiadne vojna, vojna je popretie všetkých práv..."

Načúvajúc znameniam čias, týmto slovám našej chrizmy a našich pastierov, vyzývame každého z vás, aby ste v sebe intenzívne niesli zápal pre mier a starosť o neho, spolu s neustálym príhovorom za tento vzácny dar.

Preto vás ako františkánska rodina prosíme o zvláštny deň pôstu a modlitby 11. októbra 2022.

Keď v zle vidíme tajomstvo neprávosti v akcii, reagujme pokáním a modlitbou, podporou zmierenia a mieru, zvyšovaním povedomia o tejto zásadnej otázke medzi nami a mnohými ďalšími. V našej formácii a kázaní, v rôznych projektoch služby a práce, v našom hlásaní a v každodennom živote nech sú zmierenie a pokoj prítomné so silou a s presvedčením.

Zverujme Kráľovnej pokoja, pokornému a mierumilovnému svätému Františkovi, svätej Kláre a svätej Alžbete túto naliehavú modlitbu za mier. Prajeme vám všetko dobré a zdravíme vás s bratským objatím.

Assisi, 4. októbra 2022

Slávnosť svätého Františka z Assisi, herolda mieru


Sr. Daisy Kalamparamban AFBP
Vice-prezident IFC-TOR

Fra Massimo Fusarelli OFM
Generálny minister

Fra Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv
Generálny minister

Tibor Kauser OFS
Generálny minister

Fra Roberto Genuin OFM Cap
Generálny minister

Fra Amando Trujillo Cano TOR
Generálny minister, predstavený CFF

 

 


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)