Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu júl, 2019

...ako pútnici a cudzinci na ceste do Otcovho domu...

Obraz
Preto v duchu blahoslavenstiev a ako pútnici a cudzinci na ceste do Otcovho domu nech sa usilujú, aby očistili svoje   srdcia od každej náklonnosti a túžby po majetkoch a moci.  (Reg 2,11) S pútnickymi certifikátmi pred Bazilikou sv. Františka v Assisi Putovanie je veľmi nákazlivé. Ak ho raz človek zakúsi, volanie diaľav začína byť akosi čoraz intenzívnejšie. Opustiť aspoň na chvíľu všetko, čo je tak dôverne známe a vydať sa v ústrety neznámemu... Sám sv. František chcel byť na tomto svete len cudzincom a pútnikom. Po roku sa v nás opäť objavila túžba nasledovať jeho šľapaje, a to doslovne. Chodiť tade, kade chodil on, navštíviť miesta, ktoré navštívil on. Toto ponúka  via di Francesco . Po skúsenosti putovania Rietskym údolím sme sa tento rok rozhodli pre etapu z mestečka Arrone do cieľovej stanice Assisi. Týždeň od 13. - 20. júla bol pre štyroch svetských františkánov nielen cestovateľským zážitkom, ale aj pozvaním na duchovnú púť do vlastného vnútra. Najskôr sme