Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu august, 2018

Hľadanie duchovného domova...

Obraz
Počas letných prázdnin sa naše bratstvo aktívne nestretáva. Ale keďže slávnosť Panny Márie Anjelskej (ľudovo nazývaný aj Porciunkula - slávený 2. augusta) je vo františkánskej rodine veľkým sviatkom, rozhodli sme sa nasledujúcu voľnú sobotu stráviť v bratskom spoločenstve aj s dvoma bratmi kapucínmi Gabrielom a Leopoldom u Majky v Turí pri varení výborného gulášu.  Serafínsky otec František vo svojej mimoriadnej láske k najsvätejšej Panne osobitnú starostlivosť venoval kostolíku, ktorý je známy pod menom "Svätej Márie Anjelskej" alebo "Porciunkula". Tam položil šťastný základ rádu Menších bratov, tam pripravil počiatok rádu Klarisiek a tam aj šťastne zakončil svoju pozemskú púť. Ako sa zachovalo ústnym podaním, v tomto kostolíku náš svätý otec František dostal od pápeža odpustky, ktoré sa potom rozšírili na mnohé ďalšie kostoly.  František veril, že Božím vyvoleným sa Božia milosť udeľuje na každom mieste, ale predsa len bol presvedčený, že toto miesto -