Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu august, 2022

"Ó ANJELI, ARCHANJELI ... Modlitba zložená blahoslaveným Františkom".

Obraz
  V rukopise v Archivio Histórico Nacional v Madride bola objavená nepublikovaná modlitba svätého Františka. Brat  Alexander Horowski, člen Historického inštitútu kapucínov a riaditeľ časopisu  Collectanea Franciscana , ktorý má na svojom konte množstvo publikácií, najmä o stredovekých prameňoch, o tomto objave informuje v  najnovšom čísle časopisu o františkánskej spiritualite. V roku 1974 kapucín br. Angel Uribe (1915-2002) prepísal rukopis uchovávaný v Národnom historickom archíve v Madride. Ide o rukopis, ktorý bol zviazaný s tlačeným dielom z roku 1500.   Rukopisná čašť zväzku obsahuje niektoré spisy sv. Františka a sv. Kláry, ako aj ďalšie františkánske texty. Modlitba, ktorá je napísaná v latinčine, sa začína slovami : "Ó Anjeli, archanjeli..."  Ten, kto tento text prepisoval, napísal na začiatok poznámku: "Oratio composita a beato Francisco (Modlitba zložená blahoslaveným Františkom.)" V minulosti odborníci textu neprikladali význam a Františkovo autorstvo b