Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu máj, 2023

Turíce 2023

Obraz
 V Ríme 22. mája 2023     Drahí bratia a sestry, nech vám Pán udelí svoj pokoj. Tento rok sme začali sláviť františkánske výročia (2023 - 2023), ktoré nás inšpirujú vrátiť sa ku koreňom nášho povolania a ďakovať Bohu za dary, ktoré sme dostali skrze sv. Františka. Cesta života, na ktorú pozýva Boh, nás obohacuje a zároveň robí súčasťou veľkej rodiny, ktorá sa stáva naším duchovným domovom. Oslava je pripomenutie si a vďakyvzdanie za všetko, čo sme dostali počas nášho života. Tieto roky slávení nech sú pre nás rokmi vďaky Bohu za všetky tieto dary. Prehlbujme svoje poznanie nášho serafínskeho otca sv. Františka, aby sme rástli ako individuality a rovnako tak aj v našich bratstvách spolu s našimi sestrami a bratmi. Pri slávení sviatku Turíc by sme sa mali zamerať na pôsobenie Ducha Svätého vo sv. Františkovi a ako nás Svätý Duch chce viesť skrze príklad nášho svätca, ktorý žil a konal všetko v inšpirácii Duchom Svätým. Špeciálne v tieto dni vás pozývam ku kontemplácii o pôsobení Ducha Sv

Predstavenie sekretariátov CIOFS

  V Ríme  2. mája 2023 č. protokolu 3569 Predstavenie sekretariátov a právneho oddelenia Pokoj a dobro, drahí bratia a sestry. V roku 2021 si Generálna kapitula stanovila ako jednu z priorít sprevádzkovať sekretariáty pre  Formáciu Spravodlivosť, mier a integritu stvorenstva (JPIC) Komunikáciu v súlade s rozhodnutiami Generálnej kapituly v roku 2017. (XVI. Generálna kapitula Záverečný dokument čl. 13.1) Okrem toho sa v Medzinárodnom štatúte (Ad experimentum) uvádza, že Medzinárodná rada má sekretariát pre Formáciu … (čl. 39 ods. 1), sekretariát pre Spravodlivosť , mier a integritu stvorenstva (čl. 40.1) a sekretariát pre Komunikáciu (čl. 41.1). Predsedníctvo CIOFS vymenúva členov jednotlivých sekretariátov. Okrem úloh uvedených v čl. 73 Generálnych konštitúcii je predsedníctvo CIOFS zodpovedné za zriaďovanie právnej kancelárie na podporu práce predsedníctva CIOFS pri riešení právnych aspektov a otázok. (čl. 30.1F) Preto predsedníctvo CIOFS v súlade s rozhodnutiami G