Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2022

Blíži sa 800-ročnica smrti sv. Františka

Obraz
  Na 800. výročie smrti sv. Františka z Assisi, ktorý zomrel 3. októbra 1226, sa bude Cirkev pripravovať trojročným programom už od roku 2023. Koordinátorov podujatia, ktoré sa bude zároveň kryť aj s Jubilejným rokom 2025, prijal v pondelok 31. októbra vo Vatikáne pápež František. „Blížiaca sa ôsma františkánska storočnica (2023 - 2026) ohlasuje púť zo svätého údolia Rieti cez La Vernu do Assisi, kde sa to všetko začalo.“ Týmito slovami privítal Svätý Otec na audiencii v Klementínskej sále tri stovky zaangažovaných v „cirkevnej koordinácii 8. františkánskej storočnice“. Ako uviedol, on sám si pre svoj pontifikát zvolil meno svätca, ktorý je „populárny“, ale tiež „nepochopený“: „Keď som si zvolil meno František, vedel som, že sa odvolávam na svätca, ktorý je taký populárny, ale aj taký nepochopený. František je v skutočnosti človekom pokoja, človekom chudoby a človekom, ktorý miluje a oslavuje stvorenie; ale čo je koreňom toho všetkého, čo je jeho zdrojom? Ježiš Kristus. Je človekom zam

“Nikdy na ňu nezabudneme…”

Obraz
svätý Pavol VI. a Manuela Mattioli MANUELA MATTIOLI Pri príležitosti 30. výročia jej odchodu  "Nikdy na ňu nezabudneme" „Nikdy na ňu nezabudneme": takto dojímavo sa vyjadrila sestra Emanuela De Nunzio, generálna ministerka Františkánskeho svetského rádu (1990 - 2002) v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Via Veneto (Rím) pri svätej omši venovanej pamiatke Manuely, tridsiaty deň po jej úmrtí. Tridsať rokov po jej smrti, 3. novembra 2022, máme potrebu si pripomenúť, že ako laickí františkáni nezabúdame na tú ktorá, inšpirovaná svätým Františkom, urobila zo svojho života nepretržitú, veľkodušnú službu, pričom zároveň prijímala rôzne povinnosti s najlepším možným postojom. Bola prvou generálnou ministerkou Františkánskeho svetského rádu. Jej dynamické vedenie dalo celému rádu novú filozofiu a umožnilo mu prekonať všeobecnú krízu cirkevných inštitúcií, vďaka čomu došlo k obnove a k vytvoreniu univerzálnej vízie pre celý rád, s novými perspektívami do budúcnosti. Poč

30. výročie úmrtia Manuely Mattioli

  V Ríme 1. nov. 2022 Sviatok Všetkých svätých Drahí bratia a sestry. Františkánsky svetský rád so súčasnou štruktúrou a organizáciou má za sebou 44 rokov,  odkedy sme v roku 1978 dostali obnovenú Regulu svätým pápežom Pavlom VI.  Počas tohto obdobia malo OFS nie viac ako 4 generálnych ministrov, z ktorých prvá bola Manuela Mattioli,  naša sestra z Venezuely. Ona bola jednou z tých, ktorí neúnavne pracovali na obnove OFS a poskytla  svoje cenné príspevky pri prácach na vydaní obnovenej Reguly.  Príležitosť, ktorú by sme si mali pripomenúť je to, že zomrela 3.novembra 1992, takže oslavujeme  30 výročie úmrtia Manuely Mattioli. Keď vám teraz posielame v prílohe správu Organizačného Výboru pre pripomenutie si 30. výročia úmrtia  Manuely Mattioli, pozývame vás tým k spomienke na našu prvú generálnu ministerku modlitbou v deň jej  smrti, 3. novembra. Nech jej príklad nás všetkých hlbšie inšpiruje k prežívaniu povolania svetského františkána v duchu našej  Reguly, pre ktorú tak veľa pracoval