30. výročie úmrtia Manuely Mattioli

 

V Ríme 1. nov. 2022

Sviatok Všetkých svätých


Drahí bratia a sestry.


Františkánsky svetský rád so súčasnou štruktúrou a organizáciou má za sebou 44 rokov, 

odkedy sme v roku 1978 dostali obnovenú Regulu svätým pápežom Pavlom VI. 

Počas tohto obdobia malo OFS nie viac ako 4 generálnych ministrov, z ktorých prvá bola Manuela Mattioli, 

naša sestra z Venezuely. Ona bola jednou z tých, ktorí neúnavne pracovali na obnove OFS a poskytla 

svoje cenné príspevky pri prácach na vydaní obnovenej Reguly. 

Príležitosť, ktorú by sme si mali pripomenúť je to, že zomrela 3.novembra 1992, takže oslavujeme 

30 výročie úmrtia Manuely Mattioli.


Keď vám teraz posielame v prílohe správu Organizačného Výboru pre pripomenutie si 30. výročia úmrtia 

Manuely Mattioli, pozývame vás tým k spomienke na našu prvú generálnu ministerku modlitbou v deň jej 

smrti, 3. novembra.

Nech jej príklad nás všetkých hlbšie inšpiruje k prežívaniu povolania svetského františkána v duchu našej 

Reguly, pre ktorú tak veľa pracovala a k obnoveniu nášho rádu, ktorému nikdy neprestala venovať svoje 

neúnavné úsilie.


S bratským pozdravom 


Tibor Kauser

CIOFS Generálny minister

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…