Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu január, 2018

Sviatok Obrátenia sv. Pavla ...

Obraz
25. januára každoročne slávime patrocínium nášho kostola. V tento deň býva zvykom, že sa na svätej omši zhromaždia ľudia zo spoločenstiev stretávajúcich sa pri Sirotári. Keďže sviatok pripadol na štvrtok, udalosť sa predĺžila až na nasledujúcu sobotu 27. januára. Slávnosť začala o 16.30 hod pobožnosťou k sv. Pavlovi, ktorú viedol brat Jakubrafael. Po nej nasledovala sv. omša, ktorá bola pre mnohých z nás krásnym prekvapením. A nie jedným. Pri svätej omši sa rozhodol prijať lektorát a akolytát brat Pavol Bizoň - kapucín a privítali sme aj vzácnu návštevu. Z Írska do Žiliny zavítal br. Bernardino Maria Soukup CFR z Komunity Františkánov obnovy (The Community of the Franciscan Friars of the Renewal), ktorú v roku 1987 v Amerike založil fr. Benedict Groeschel spolu s ďalšími siedmimi bratmi a vychádza z kapucínskej tradície. Brat Bernardino má slovenské korene, narodil sa totiž v Košiciach a za čias komunizmu jeho rodina emigrovala do Ameriky. Všetkých prekvapil svojou slovenčinou,

Efekt motýlích krídel ...

Obraz
  “Začni robiť to, čo je nevyhnutné, potom rob to, čo je možné a zrazu budeš robiť nemožné. “ Tento výrok, ktorý je pripisovaný svätému Františkovi z Assisi, sa stal inšpiráciou pre naše bratstvo, ktoré už dlhšiu dobu rozmýšľa nad tým, akým spôsobom prejsť od františkánskej teórie k praxi a slúžiť tam, kde je to potrebné. V minulosti už boli vyvíjané nejaké snahy týmto smerom, zatiaľ však neúspešne. Do mnohých vecí sme ako spoločenstvo ešte nedorástli a aj naše možnosti sú často obmedzené. Ale keď sme dostali ponuku zapojiť sa spoločne do stálej služby upratovania kostola raz mesačne, potešili sme sa, že aj takto môžeme nasledovať šľapaje nášho serafínskeho otca. Sám svätý František totiž dbal na čistotu kostolov a predovšetkým na to, aby Pánovo telo bolo dôstojným spôsobom uchovávané.   “Inokedy, keď František býval u Panny Márie Porciunkulskej a bratov bolo ešte málo, chodieval po dedinách a kostoloch v okolí Assisi a hlásal a kázal ľuďom robiť pokánie. Pri týchto svo