Sviatok Obrátenia sv. Pavla ...

25. januára každoročne slávime patrocínium nášho kostola. V tento deň býva zvykom, že sa na svätej omši zhromaždia ľudia zo spoločenstiev stretávajúcich sa pri Sirotári. Keďže sviatok pripadol na štvrtok, udalosť sa predĺžila až na nasledujúcu sobotu 27. januára.

Slávnosť začala o 16.30 hod pobožnosťou k sv. Pavlovi, ktorú viedol brat Jakubrafael. Po nej nasledovala sv. omša, ktorá bola pre mnohých z nás krásnym prekvapením. A nie jedným. Pri
svätej omši sa rozhodol prijať lektorát a akolytát brat Pavol Bizoň - kapucín a privítali sme aj vzácnu návštevu. Z Írska do Žiliny zavítal br. Bernardino Maria Soukup CFR z Komunity Františkánov obnovy (The Community of the Franciscan Friars of the Renewal), ktorú v roku 1987 v Amerike založil fr. Benedict Groeschel spolu s ďalšími siedmimi bratmi a vychádza z kapucínskej tradície. Brat Bernardino má slovenské korene, narodil sa totiž v Košiciach a za čias komunizmu jeho rodina
emigrovala do Ameriky. Všetkých prekvapil svojou slovenčinou, ktorou sa nám prihovoril počas homílie. Na príklade svätého Pavla vyzval všetkých zamyslieť sa “...kedy ma Ježiš stretol? Kedy nastalo moje obrátenie?” Upozornil na dôležitosť toho, aké je potrebné neustále si pripomínať “prvotnú lásku” (a to nielen muža a ženy v manželstve), ale predovšetkým prvotnú lásku k Ježišovi, ktorý nás povoláva do vzťahu s Ním a má s každým človekom svoj plán. Liturgia bola obohatená hudbou a spevom, ktorá ešte viac pozývala k chvále nášho Boha. Na záver sme dostali požehnanie so vzácnou relikviou sv. Pavla, ktorú do Žiliny priniesli bratia jezuiti a po skončení sv. omše bola aj možnosť si túto relikviu uctiť.

Následne sme sa presunuli na spoločné agapé do pastoračného centra Fidelio. Aj tu sme mali možnosť bližšie sa porozprávať s br. Bernardinom o spôsobe života, ktorý títo bratia vedú, o ich radostiach a problémoch. Podľa slov br. Bernardina aj katolícke Írsko prechádza krízou viery. V tomto štáte majú bratia dva domy - Limerick a Derry (ďalšie dva európske domy sú vo Veľkej Británii). Žijú často v náročných oblastiach, pracujú s deťmi, venujú sa tým najchudobnejším a ľuďom na okraji spoločnosti. Ich rád je však predovšetkým kontemplatívno-apoštolský, preto kladú veľký dôraz na modlitbu. Sám Bernardino strávil posledné dni v pustovni Beňadín v Lysej pod Makytou u bratov františkánov. Súčasťou ich kongregácie sú aj františkánske sestry obnovy (The Franciscan Sisters of Renewal), ktoré boli založené v roku 1988 v Bronxe, N.Y. Oficiálne pápežské uznanie dostali bratia a sestry na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12. 2016 ako náboženský inštitút pápežského práva, čo znamená, že vo veciach vnútorného riadenia a disciplíny je závislý na Vatikáne.

Stretnutie bolo pre nás veľkým obohatením a plným radosti nad rozmanitosťou františkánskej rodiny.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)