Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu február, 2019

Marec - mesiac volieb...

Obraz
Tí, ktorí sú ustanovení nad ostatnými, nech sa týmto postavením chvália tak, ako keby boli poverení službou umývať bratom nohy… (Napomenutia IV.)  Hoci slovenská spoločnosť momentálne žije predovšetkým prezidentskými voľbami, Františkánsky svetský rád a jeho stredoslovenský región majú pred sebou v marci aj ďalšie voľby, a to do regionálnej rady.  V sobotu 23. februára 2019 sa vo Zvolene konalo prípravné stretnutie ministrov miestnych bratstiev a ich pomocníkov pred Regionálnou volebnou kapitulou stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. Františka z Assisi. Dátum volieb bol stanovený na 30. marca 2019 a budú sa konať v Banskej Bystrici. Dôvodom stretnutia bolo navrhnutie kandidátov na službu ministra, viceministra, formátora, tajomníka a pokladníka z jednotlivých bratstiev do regionálnej rady. Ministri oboznámili prítomných bratov a sestry s dôvodmi, prečo svojich kandidátov navrhujú do tejto služby, resp. prečo niektoré bratstvá nepostavili žiadneho kandidáta. Z nášho žil

Mariánska púť Prahou

Obraz
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR Vás srdečně zve na tradiční                MARIÁNSKOU POUŤ PRAHOU v sobotu 1. června 2019 281. ročník (27. ročník obnovených poutí) Program:  10.00 hod. Mše svatá v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech (kapucíni). 11.00 hod. Občerstvení. 12.00 hod. Zahájení pěší pouti v Loretě – kostele Narození Páně Pěší pouť odtud pokračuje s tradičním programem (tj. modlitbou růžence) a zastávkami: - Kaple sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého v arcibiskupském paláci - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Svatováclavská kaple - Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko - karmelitáni), - Sv. Františka z Assisi (křížovníci), - Na Staroměstském náměstí, kde dříve stál Mariánský sloup - V bazilice sv. Jakuba (minorité), - 16.30 hod. Zakončení tj. Tedeum a požehnání v kapli svatého Michala u kostela Panny Marie Sněžné u hrobu 14. pražských mučedníků-františkánů. Vítězná od věků – historie Mariánské pouti Prahou