Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu január, 2023

Nová stránka centenarifrancescani.org

Obraz
  Nová stránka centenarifrancescani.org bola vytvorená, aby Františkánska rodina na celom svete spoločne oslávila 800. výročie vrcholných udalostí posledných rokov života sv. Františka a jeho Veľkej noci. Slávenia boli rozdelené na štyri výročia a sú rozložené na štyri roky. Počas nich budeme môcť uvažovať a rozjímať o Potvrdenej regule sv. Františka a o Vianociach v Greccio (1223-2023), o Stigmatizácii sv. Františka (1224-2024), o Chválospeve stvorenia (1225-2025) a o Veľkej noci sv. Františka (1226-2026).  Webovú stránku centenarifrancescani.org vytvorila Františkánska rodina prostredníctvom Komisie komunikačných kancelárií a je oficiálnou stránkou na šírenie úvah, tém, oficiálnych dokumentov a správ, ktoré nám poskytnú návod na spoločné prežívanie tejto veľkej františkánskej udalosti.  Témy Päť výročí je súčasťou jednotného tematického projektu, ktorý sa bude postupne a harmonicky rozvíjať podľa chronológie oslavovaných udalostí. Kľúčové témy navrhnuté na oslavu výročí sa budú pos

Pozvánka na Rohožkovú kapitulu v novembri 2024

Obraz
Rím, 29. november 2022 Sviatok všetkých svätých troch františkánskych rádov Všetkým medzinárodným radcom OFS a YouFra Všetkým národným radám OFS a YouFra Drahí bratia a sestry, pokoj a dobro! Mám veľkú radosť, že môžem oznámiť dve oslavy. Prvou je XVII. riadna/pracovná Generálna kapitula Františkánskeho svetského rádu (OFS) v Ríme,v dňoch 9. až 14. novembra 2024. Hlavným cieľom kapituly, tak ako každej kapituly, je prehĺbiť naše bratské putá, zhodnotiť skúsenosti, premýšľať o budúcnosti Rádu a prijať potrebné rozhodnutia. V roku 2024 budeme mať čas sústrediť sa a dokončiť naše medzinárodné stanovy. Budeme to robiť v duchu evanjelia a našej reguly, snažiac sa „stretnúť živú a činnú osobu Krista v našich bratoch a sestrách“. (porov. Regula OFS čl. 5) Generálna kapitula bude oficiálnym zasadnutím Medzinárodnej rady OFS za účasti jej oficiálnych členov. Rovnako by mal byť limitovaný priestor aj pre pozorovateľov. Miesto konania a všetky ostatné podrobnosti budú oznámené neskôr, podľa zvykl