Pozvánka na Rohožkovú kapitulu v novembri 2024Rím, 29. november 2022


Sviatok všetkých svätých troch františkánskych rádov


Všetkým medzinárodným radcom OFS a YouFra
Všetkým národným radám OFS a YouFraDrahí bratia a sestry,
pokoj a dobro!


Mám veľkú radosť, že môžem oznámiť dve oslavy. Prvou je


XVII. riadna/pracovná Generálna kapitula Františkánskeho svetského rádu (OFS) v Ríme,v dňoch 9. až 14. novembra 2024.

Hlavným cieľom kapituly, tak ako každej kapituly, je prehĺbiť naše bratské putá, zhodnotiť skúsenosti, premýšľať o budúcnosti Rádu a prijať potrebné rozhodnutia. V roku 2024 budeme mať čas sústrediť sa a dokončiť naše medzinárodné stanovy. Budeme to robiť v duchu evanjelia a našej reguly, snažiac sa „stretnúť živú a činnú osobu Krista v našich bratoch a sestrách“. (porov. Regula OFS čl. 5)


Generálna kapitula bude oficiálnym zasadnutím Medzinárodnej rady OFS za účasti jej oficiálnych členov. Rovnako by mal byť limitovaný priestor aj pre pozorovateľov. Miesto konania a všetky ostatné podrobnosti budú oznámené neskôr, podľa zvyklostí z predchádzajúcich rokov.
Navyše, Predsedníctvo sa rozhodlo, že okrem Generálnej kapituly (riadnej, medzi generálnymi volebnými kapitulami) bude v plnej miere príležitosť prežiť františkánske výročia tým, že pozve našu celosvetovú rodinu OFS/YouFra na slávenie

Rohožkovej kapituly pre Františkánsky svetský rád a Františkánsku mládež
v Ríme, v dňoch 14. až 19. novembra 2024
hneď po generálnej kapitule.


Rohožková kapitula nie je oficiálnou kapitulou, ale veľkým bratským podujatím, ktorého cieľom je, aby sa zúčastnilo čo najviac našich členov. Je otvorená pre všetkých našich bratov a sestry z OFS a YouFra, ktorí chcú spoločne oslavovať a stráviť štyri celé dni spolu s ostatnými z celého sveta vo františkánskej modlitbe, radosti a bratstve. Kedy môže byť lepšia príležitosť ak nie počas 800-ročných osláv niektorých dôležitých udalostí zo života svätého Františka? Máme v úmysle zorganizovať bratské stretnutie, kde budeme mať možnosť stretnúť sa navzájom zo všetkých kútov sveta - modliť sa, spievať, spoločne hrať, zúčastniť sa na rôznych programoch a počúvať prezentácie, vychutnať si hudbu a možno aj vystúpenia! Konkrétny program bude vypracovaný v pravý čas.

Dúfame, že sa nám podarí privítať jednotlivých bratov a sestry, ale tiež chceme vidieť našich svetských františkánov s rodinami a deťmi. Účasť nie je obmedzená len na členov OFS alebo YouFra s profesiou. Vítaní sú všetci z OFS a YouFra. Dúfame, že sa nám podarí stretnúť aj takých, ktorí nie sú ešte prijatí, ale majú blízko k našej františkánskej rodine. Samozrejme, dúfame, že sa stretneme s mnohými našimi duchovnými asistentmi. Program bude pripravený s ohľadom na všetkých členov našej rodiny - členov OFS a ich rodiny (vrátane detí), tých, ktorí zvažujú vstup, YouFra a našich duchovných asistentov. Všetci sú vítaní.
V duchu našej františkánskej charizmy bude Rohožková kapitula veľmi jednoduchá a zámerne zachovaná na nízkych nákladoch, aby nikto nemal problémy zaplatiť potrebné náklady. Veľkú časť účastníkov budú hostiť rodiny, vďaka pohostinnosti OFS Taliansko a najmä vďaka pohostinnosti regiónu Lazio. Ostatní budú ubytovaní v kláštoroch a rekolekčných domoch s jednoduchým ubytovaním. Neplánujeme rezervovať hotelové izby, aby sme udržali náklady na účasť čo najnižšie. (Tí, ktorí sa zúčastnia na XVII. Generálnej kapitule budú mať možnosť zostať v mieste konania generálnej kapituly). Samozrejme, nemôže to byť úplne zadarmo, ale zámerom je, aby ten, kto chce prísť, mohol prísť bez väčších starostí v súvislosti s účastníckym poplatkom.
Medzinárodné bratstvo sa postará o účastníkov od chvíle príchodu do Ríma až po posledné ráno. Cestu si musí každý účastník zorganizovať a zaplatiť sám s prípadnou pomocou svojich domovských bratstiev. Máme v úmysle zriadiť fond solidarity na pomoc tým, ktorí naozaj nemajú iné možnosti, ale fond bude mať veľmi, veľmi obmedzené zdroje. (Keď určíme kritériá, pošleme podrobné informácie o fonde, o tom, ako prispieť a ako požiadať o pomoc).
Veľmi sa tešíme, keď plánujeme túto udalosť, ale chceme a potrebujeme aj vaše nápady. Vyzývame vás, aby ste sa podelili o svoje nápady a myšlienky k tejto veľkej udalosti, aby každý, kto sa jej zúčastní, mal pocit, že „dobre je nám tu!“ (Mk 9,5; Lk 9,33) Stačí poslať svoje nápady pomocou priloženého prihlasovacieho formulára.
V súčasnosti odhadujeme možnosť účasti od 3 000 do 10 000 bratov a sestier. (Nie je zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 000 osôb). Budeme však potrebovať vedieť od Národných bratstiev čo najskôr, koľko ľudí by sa podľa vás mohlo reálne zúčastniť z vašej krajiny, aby sme mohli oslavovať spoločne.
Prosíme vás, aby ste poslali odhad počtu členov OFS, ich rodín, YouFra a duchovných asistentov, ktorí by sa mohli zúčastniť. Je to absolútne nezáväzné, ale pomôže nám to lepšie plánovať podujatie. Termín na zaslanie tohto odhadu je: 31. január 2023.
Prosím použite priložený prihlasovací formulár. Mali by ho zaslať len národné bratstvá na adresu generálneho sekretariátu (ciofs@ciofs.org). V predmete správy by malo byť uvedené:
ROHOŽKOVÁ KAPITULA / CHAPTER OF MATS. 

Žiadame vás, aby ste neposielali individuálne prihlášky. Na základe vašej odpovede budeme môcť určiť, či môžeme prijať viac prihlášok alebo či budeme musieť obmedziť účasť, aby sme dosiahli rovnováhu medzi rôznymi OFS a YouFra bratstvami. (Formálna prihláška bude k dispozícii, keď budeme mať potvrdené potrebné podrobnosti.)
Dúfam, že táto rohožková kapitola bude „udalosťou, aká tu ešte nebola“, ktorá výrazne posilní našu františkánsku spiritualitu, obnoví náš pocit spolupatričnosti a bude významnou oslavou Františkánskych storočníc vo Františkánskom svetskom ráde. Nech svätý František a všetci ostatní františkánski svätí nás požehnávajú a pomáhajú nám všetkým v našom úsilí.


Váš minister a brat
Tibor Kauser
Generálny minister CIOFS 


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…