Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2017

Ako si Pán Boh postavil betlehem ...

Obraz
Tohtoročný advent ubehol veľmi rýchlo. Posledná adventná nedeľa bola zároveň aj Štedrým dňom.  V túžbe vytvoriť si v srdci priestor, aby sa v ňom mohol opäť narodiť Ježiš, sme sa viacerí zišli v sobotu 16. decembra v Sirotári na predvianočné upratovanie aj toho vonkajšieho chrámu, ktorý tak radi navštevujeme. Zmes ľudí z rôznych spoločenstiev, aj nadšení jednotlivci ochotní obetovať voľný čas, prispeli svojou troškou k tomu, že kostol a priľahlé priestory kláštora, určené na stretávanie spoločenistiev, sa opäť zaskveli čistotou. “V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu (Lk 10,7)” Keďže ako správni terciári máme žiť evanjelium, zobrali sme túto výzvu vážne. Na obed nás už čakala pizza, teplý čaj alebo kávička. Naša bývalá ministerka Majka Gašicová spoločne s formátorom Miškom Šeríkom sa za ten čas podujali na varenie kapustnice pre dobrovoľníkov a blízkych spolupracovníkov bratov kapucínov, ktoré bolo naplánované na večer. Popoludni

Volebné variácie na Prvý list Korinťanom...

Obraz
Druhá novembrová sobota roku Pána 2017 sa niesla v znamení volieb. Na sviatok svätého Martina sa naše bratstvo zišlo, aby si po trojročnom funkčnom období zvolilo svoju radu, konkrétne službu ministra, viceministra, formátora, tajomníka a pokladníka. O pol desiatej doobeda sme sa stretli v kláštore bratov kapucínov. Zhromaždenie prebiehalo v Sále brata slnka, ktorá je určená na stretávanie sa spoločenstiev pri Sirotári. Po úvodnej prezentácii prítomných členov, privítaní nášho duchovného asistenta br. Jakubrafaela Pataya OFMCap a regionálnej ministerky Marcelky Prekopovej, sme sa postupne presunuli do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na slávenie svätej omše. V kázni brat Jakubrafael priblížil osobu svätého Martina z Tours, ktorého životopis od Sulpicia Severa sa stal podkladom pre napísanie Prvého životopisu sv. Františka od Tomáša z Celana. Vyzdvihol predovšetkým jeho lásku k bližnému a to, že pravá láska nikdy neostáva len sama pre seba, ale potrebuje sa dávať. Uviedol prí

Benefičný koncert pre Sirotár

Obraz
V nedeľný podvečer 5. novembra 2017 sa kostol Obrátenia sv. Pavla naplnil hudbou. Naša sestra Mirka Rita Jurčová sa rozhodla spolu so svojou priateľkou Denisou Benčovou a speváckym zborom Omnia v spolupráci s bratmi kapucínmi zorganizovať benefičný koncert v Sirotári, a tým podporiť túto duchovno - kultúrnu dominantu Mariánskeho námestia v Žiline. Po večernej svätej omši sme si mohli vypočuť diela S. Rachmaninova, C. Monteverdiho, J. Despreza, F. Molina, M. Castelnuovo-Tedesca a ďalších. Mirka nás obohatila svojou hrou na flautu, Denisa Benčová predviedla umenie hry na gitaru a zbor Omnia harmóniu speváckych hlasov. Všetci účinkujúci zožali veľký potlesk od publika a patrí im vďaka za to, že svojimi darmi pomáhajú iným. Koncert mal naozaj úspech a na dobrú vec sa tak podarilo vyzbierať viac ako 700 eur.

Nežné vanutie Ducha...

Obraz
Na sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov sa uskutočnila duchovná obnova miestnych bratstiev Kysucký Lieskovec, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Žilina, Považská Bystrica, Nemšová a Dubnica nad Váhom, ktorú organizoval Stredoslovenský región stigmatizácie sv. Františka z Assisi pod vedením regionálneho duchovného asistenta br. Jozefa Timka OFMCap. Sv. František v Potvrdenej regule píše svojim bratom... ”nech sa usilujú o to, po čom nadovšetko majú túžiť, čiže aby mali Ducha Pánovho a jeho sväté pôsobenie...” (Reg X, 104) . Hlavnou túžbou nás všetkých bolo nechať sa zapáliť ohňom Ducha Svätého po stopách nášho serafínskeho otca sv. Františka. O 9.00 hod sme sa stretli v kláštore bratov kapucínov v Žiline. Duchovnú obnovu sme začali slávením svätej omše. Už v prvom čítaní sa k nám Duch Svätý prihováral skrze Božie Slovo: . ..hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v D

Sedem nových sadeničiek...

Obraz
Zložením trvalých sľubov v III. ráde svätého Františka zapustilo svoje korene do františkánskej charizmy sedem nových sadeničiek z bratstva svätej Margity z Cortony a svätej Kingy v Žiline. Päť sestier a dvaja bratia po absolvovaní dvojročnej formácie po vstupe do františkánskeho svetského rádu, vyjadrilo svoju vôľu žiť evanjelium nasledovaním svätého Františka z Assisi sprítomňovaním jeho charizmy vo svete a žiť tento spôsob života za pomoci bratstva v súlade s celou františkánskou rodinou. Prijatie profesie sa uskutočnilo na vigíliu sviatku Zoslania Ducha Svätého 3. júna 2017 v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline. Túto radostnú udalosť s bratmi a sestrami zdieľali aj bratia kapucíni, u ktorých sa bratstvo aktívne stretáva. Hlavný celebrantom omše bol duchovný asistent MB - brat Jakubrafael spolu s ním koncelebrovali šiesti bratia z kapucínskej rodiny - br. Miroslav Kulich provinciál kapucínov, br. Tomáš Fusko gvardián miestneho kláštora, br. Ján Macej re