Nežné vanutie Ducha...

Na sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov sa uskutočnila duchovná obnova miestnych bratstiev Kysucký Lieskovec, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Žilina, Považská Bystrica, Nemšová a Dubnica nad Váhom, ktorú organizoval Stredoslovenský región stigmatizácie sv. Františka z Assisi pod vedením regionálneho duchovného asistenta br. Jozefa Timka OFMCap.

Sv. František v Potvrdenej regule píše svojim bratom...”nech sa usilujú o to, po čom nadovšetko majú túžiť, čiže aby mali Ducha Pánovho a jeho sväté pôsobenie...” (Reg X, 104).
Hlavnou túžbou nás všetkých bolo nechať sa zapáliť ohňom Ducha Svätého po stopách nášho serafínskeho otca sv. Františka. O 9.00 hod sme sa stretli v kláštore bratov kapucínov v Žiline. Duchovnú obnovu sme začali slávením svätej omše. Už v prvom čítaní sa k nám Duch Svätý prihováral skrze Božie Slovo:
...hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu. (Ef 2, 20-22)
V homílii br. Jozef upozornil, že každé bratstvo by sa malo spájať v Duchu Svätom a schádzať sa v jeho mene. Ježiš hovorí, že nám nechá svojho Ducha a ten nás naučí všetko. Teda len v Duchu Svätom môžeme pochopiť Evanjelium, bez neho ostanú pre nás tieto slová sterilné, nedávajú život a ani ho nemenia.
Po skončení liturgie sme v pastoračnom centre Fidélio pokračovali prednáškou Aspekty obnovy spoločenstva v Duchu Svätom. Dozvedeli sme sa ako správne budovať naše bratstvá, ako každý z nás má svoje dary a charizmy, ale aj to, ako treba tieto dary “ladiť ”... Po prednáške nasledovala krátka prestávka na to, aby každý mohol občerstviť aj svojho brata telo a posilniť vzájomné vzťahy bratským rozhovorom. Stretnutie sme zavŕšili besedou k prednášanej téme spojenou s otázkami, na ktoré br. Jozef veľmi ochotne odpovedal.
Rozlúčili sme sa s nádejou a odhodlaním, že by takéto regionálne stretnutia mohli prebiehať v štvrťročných intervaloch.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)