Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu jún, 2018

List Generálneho ministra Tibora Kausera k výročiu Reguly

Obraz
Rím, 24. jún 2018 Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa                            Všetkým mojim sestrám a bratom OFS na celom svete Všetkým členom Františkánskej mládeže na celom svete Moje drahé sestry a bratia! Nech vám Pán udelí svoj pokoj! Tento rok slávime 40. výročie Reguly Františkánskeho svetského rádu schválenej 24. júna 1978 blahoslaveným pápežom Pavlom VI., jeho listom "Seraphicus Patriarcha". Je to vhodný čas na položenie si dôležitých otázok: Čo znamená Regula pre mňa v mojom osobnom živote? Aký význam má Regula pre medzinárodné bratstvo i bratstvá na všetkých úrovniach? Čo znamená pre nás "sláviť výročie", sláviť Regulu? Regula je pre nás svetských františkánov normou života, ale aj inšpiratívnym dokumentom pre členov františkánskej mládeže (GIFRA), ktorí chcú nasledovať Krista v šľapajach sv. Františka. Preto tento list adresujem nielen mojim sestrám a bratom Františkánskeho svetského rádu, ale aj našim mladým sestrám a bratom v GIFRE