Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2018

Študujte, milujte a žite svoju Regulu...

Obraz
... lebo jej hodnoty sú skutočne evanjeliové. V duchu tejto výzvy sa nieslo národné stretnutie formátorov miestnych bratstiev a ich pomocníkov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2.-4. marca 2018 v kláštore sestier františkánok Premenenia Pána v Melčiciach. Tento rok si pripomíname 40. výročie schválenia Reguly Františkánskeho svetského rádu, ktorá bola potvrdená blahoslaveným (čoskoro už aj svätým) pápežom Pavlom VI. dňa 24. júna 1978 apoštolským listom Seraphicus Patriarcha. Je navrhnutá tak, aby upravila OFS potrebám a očakávaniam cirkvi v podmienkach meniacej sa doby. Z nášho bratstva sa stretnutia zúčastnil formátor Michal Šerík. V piatok prebehlo zasadnutie národnej rady OFS, ktorá zhodnotila štruktúru formácie za uplynulý rok. V sobotu národný formátor Martin Dulaj predniesol historický pohľad na Regulu OFS. Prvou regulou bratov a sestier kajúcnikov bol Františkov List veriacim, ktorý dnes tvorí úvod k novej regule. V ňom sv. František vyzýva laikov k životu v pokání, t.j