Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu máj, 2019

“Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia...” (Lk 16,2)

Obraz
Kapitula. Čas zastaviť sa a zhodnotiť, či ideme správnym smerom, teda za Kristom.  Čas na spoločné premýšľanie, čo vylepšiť, čo pozmeniť. Od svojich počiatkov Františkánska rodina priznáva zvláštny význam názvu kapitula, výraz i dôvod jej existencie je bratstvo. Tomáš z Celana, verný svedok myslenia Františka z Assisi, jasne ukázal bratskú hodnotu kapituly pripomínajúc, že « bratia sa snažili dať sami seba bez rozdielu na pomoc potrebám všetkých. Túžili sa znovu vidieť, mali radosť, keď sa znovu stretli » (1. Cel XV, 39) . "Kapitula sa vždy slávi v duchu obrátenia (konverzie), pretože je v bratstve hľadaním väčšej dokonalosti života podľa Regule," to hovoria naše smernice. Je časom, kedy tí, ktorí sú ustanovení na službu ostatným bratom a sestrám, hodnotia svoju činnosť za uplynulý rok. Tak tomu bolo aj v stredu 8. mája 2019. Najlepším začiatkom pre re-kapituláciu bola svätá omša. Po nej členovia miestnej rady - minister, viceminister, formátor, tajomník a po

Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista...

Obraz
...opravdivý ženích Panny Márie. Oroduj za nás, aj za tých, čo tohto dňa (tejto noci) zomierajú.  Slová, ktorými sa členovia Nábožného združenia sv. Jozefa spájajú v modlitbe za zomierajúcich. Podľa tradície je svätý Jozef pokladaný za patróna dobrej smrti, pretože odišiel do večnosti v Ježišovej a Máriinej prítomnosti.  Každoročne sa 1. mája na sviatok sv. Jozefa robotníka koná púť na Kremnické Bane, kde má toto združenie svoje sídlo. Ctiteľov svätého Jozefa rok čo rok pribúda. S radosťou sme sa k pútnikom pripojili aj my, účasťou na svätej omši a krásnom agapé, ktoré pripravili bratia kapucíni. Okolitá príroda svojou tichosťou a pokojom dotvárala obraz Jozefovho nenápadného, ale pritom plodného života. Tí, ktorí ešte neboli členmi tohto nábožného združenia, mali možnosť sa do neho zapísať a stať sa šíriteľmi úcty k tomuto nádhernému svätcovi.  Ak Pán dá, tak svätý Jozef nás o rok opäť privíta. Dovtedy svätý Jozef, oroduj za nás...   Spoločné foto žilinských terciárov s