Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu september, 2020

Kapitula Stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. Františka

Obraz
Žiadne miestne bratstvo Františkánskeho svetského rádu nie je izolované, ale je súčasťou vyššieho celku a tvorí organickú jednotu s inými bratstvami, a to na úrovni regionálnej, národnej a medzinárodnej. Kapitula má v živote bratstva dôležité miesto a slávi sa raz ročne. Je to čas kedy tí, ktorí boli ustanovení na službu iným, hodnotia svoju činnosť za uplynulý rok. Kapitula slávená na regionálnej úrovni je tiež príležitosťou na vzájomné spoznávanie jednotlivých bratstiev, predkladanie ich problémov k spoločnému riešeniu, ale aj o plánoch a víziách smerovania celého regiónu.  Takýmto dňom bola pre bratov a sestry Stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. Františka sobota 12. septembra 2020. Zástupcovia miestnych rád z jednotlivých bratstiev sa zišli v Banskej Bystrici a kapitulu zahájili svätou  omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorú slúžil duchovný asistent br. Jozef Timko OFMCap. V homílii zdôraznil, že máme zodpovednosť jeden za druhého. Sme bratia a sestry a máme sa ve