Kapitula Stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. FrantiškaŽiadne miestne bratstvo Františkánskeho svetského rádu nie je izolované, ale je súčasťou vyššieho celku a tvorí organickú jednotu s inými bratstvami, a to na úrovni regionálnej, národnej a medzinárodnej. Kapitula má v živote bratstva dôležité miesto a slávi sa raz ročne. Je to čas kedy tí, ktorí boli ustanovení na službu iným, hodnotia svoju činnosť za uplynulý rok. Kapitula slávená na regionálnej úrovni je tiež príležitosťou na vzájomné spoznávanie jednotlivých bratstiev, predkladanie ich problémov k spoločnému riešeniu, ale aj o plánoch a víziách smerovania celého regiónu. 


Takýmto dňom bola pre bratov a sestry Stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. Františka sobota 12. septembra 2020. Zástupcovia miestnych rád z jednotlivých bratstiev sa zišli v Banskej Bystrici a kapitulu zahájili svätou omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorú slúžil duchovný asistent br. Jozef Timko OFMCap. V homílii zdôraznil, že máme zodpovednosť jeden za druhého. Sme bratia a sestry a máme sa vedieť vzájomne napomínať. Každý však má napomínať len vtedy, keď má v sebe lásku. Bez nej to nikdy nebude skutok milosrdenstva. Napomenutiu musí predchádzať čas strávený v modlitbe a pôste. Sväté písmo nám dáva podrobný návod, ako správne napomínať. Zároveň ale pripomenul aj to, že vedieť prijať napomenutie je veľkou milosťou.

Po skončení svätej omše kapitula pokračovala v priestoroch blízkeho centra Jána Pavla II. Jej druhú časť otvoril regionálny minister Krišpín Michal Šerík. Po úvodnom privítaní s láskou napomenul niektoré bratstvá, že by mali aktívnejšie komunikovať s regionálnou radou. Informoval o pripravovanej národnej púti OFS v roku 2021, ktorá by sa mala uskutočniť na Turzovke a stredoslovenský región bude zodpovedný za jej organizáciu. Všetko však závisí od toho, ako sa bude vyvíjať situácia s pandémiou Covid-19. Dôležitým bodom bolo aj riešenie duchovnej asistencie pre niektoré bratstvá. 

Regionálna formátorka Mária Marcela Prekopová pozývala v rámci Roku Božieho slova k čítaniu Svätého písma. Jednotlivci, ktorí sa zapoja do tejto aktivity, by podľa spoločného rozpisu prečítali Bibliu v priebehu jedného roka a ukončili by ju spoločným víkendom zameraným na zdieľanie. Informovala tiež o pripravovanej púti do Assisi a iných františkánskych miest v Taliansku v roku 2021. Avšak aj jej realizácia tiež závisí od vývoja situácie. 

Smutnú správu oznámil duchovný asistent Jozef Timko OFMCap, ktorý odchádza na nové pôsobisko do Cortony v Taliansku, kde bude súčasťou komunity v konvente Le Celle. Náš región tak stráca nielen duchovného asistenta, ale aj úžasného a ochotného duchovného otca. Pred jeho odchodom sa uskutočnia ešte posledné dve regionálne duchovné obnovy, jedna pre severnú časť a druhá pre južnú. Zdôraznil, že veľmi vníma potrebu formácie členov OFS. Svoj duchovný odkaz pre terciárov zhrnul v záverečnom príhovore:


“Formujme sa k väčšej a živej viere, nie k tradícii, ani k niečomu “magickému”. To nie je Ježiš Kristus. On je Osoba. František preto priťahoval mnohých mladých ľudí, lebo mal s Ním skutočne živý vzťah. Jeho slová boli Kristove slová, jemu len požičal svoj hlas. Hlavne vy mladší bratia a sestry, nebojte sa byť aktívnejší. Osvojte si vašu identitu, proste o ňu a predovšetkým žite ju vo svojich spoločenstvách, aj mimo nich. Bude vás to stáť obetu, ale vedzte, že Boh to všetko vidí. Robíte to preto, aby jeho Osoba bola vo vašich životoch a spoločenstvách jasná, pokojná, láskavá a obetujúca sa.”                                                                                                       

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…