Priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry...

"Priateľstvo je jednou z najvýznamnejších otázok, týkajúcich sa priamo základného problému človeka. Neustále sa totiž pýtame: Čo je priateľstvo?" (z knihy Jesus Sanz Montes-František a Klára z Assisi – ikona a slovo priateľstva)
Tejto otázke a téme priateľstva sv. Františka a sv. Kláry bolo venované národné formačné stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 5.-7. apríla 2019 v Melčiciach.  Na stretnutí sa tento rok zišlo pomerne veľa bratov a sestier túžiacich opäť načerpať niečo z františkánskej charizmy. Z nášho bratstva bol prítomný formátor Michal Šerík.

Z Františkových osobných spisov máme len málo informácií, v ktorých by sa objasňovalo alebo spriehľadňovalo jeho priateľstvo s Klárou. Z ich života je však zrejmé, že sa podľa Božieho zámeru stali jeden pre druhého doplnením, a to ich to doviedlo k hlbokému priateľstvu. Pochopili, že pravé priateľstvo je schopné nás naplniť vtedy, ak je záležitosťou troch: Boha a dvoch priateľov. Pre hlbšie oboznámenie sa jednotlivých bratstiev s touto témou poskytol národný formátor Martin Dulaj  aj formačný materiál:
Priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry I. 
 Priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry II.

Avšak priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry nie je len krásnou teóriou, alebo plytkým zduchovnením mužsko-ženského vzťahu. Je to niečo, čo je predovšetkým naozaj žité, a to do dôsledkov. Táto výzva je smerovaná aj do našich bratstiev. Sme volaní vnášať do našich osobných priateľstiev Boha a budovať autentické bratsko-sesterské vzťahy.


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)