Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2019

Vstup do počiatočnej formácie v OFS

Obraz
Na sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov sa naše dve sestry Ivetka a Janka po počiatočnom období iniciácie, počas ktorého postupne spoznávali naše bratstvo a overovali si svoje povolanie, rozhodli požiadať o vstup do Františkánskeho svetského rádu.  Obrad prijatia do rádu sa uskutočnil v piatok 29.11. 2019 v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie za účasti nášho duchovného asistenta J. Maceja OFMCap a členov miestneho bratstva. Naše sestry si zvolili aj svoje patrónky: Iveta-Ružena z Viterbo a Janka-Klára z Assisi.  Obradom sa začalo obdobie ich počiatočnej formácie, ktorého cieľom je dozrievanie ich povolania a skúsenosť evanjeliového života vo Františkánskom svetskom ráde. Po obrade sme túto milú udalosť oslávili na spoločnom agapé a aj týmto spôsobom vyjadrili radosť nad ich rozhodnutím. Na príhovor všetkých svätých troch františkánskych rádov, nech Pán požehnáva aj ich ďalšie kroky v OFS.