Sedem nových sadeničiek...
Zložením trvalých sľubov v III. ráde svätého Františka zapustilo svoje korene do františkánskej charizmy sedem nových sadeničiek z bratstva svätej Margity z Cortony a svätej Kingy v Žiline.

Päť sestier a dvaja bratia po absolvovaní dvojročnej formácie po vstupe do františkánskeho svetského rádu, vyjadrilo svoju vôľu žiť evanjelium nasledovaním svätého Františka z Assisi sprítomňovaním jeho charizmy vo svete a žiť tento spôsob života za pomoci bratstva v súlade s celou františkánskou rodinou.

Prijatie profesie sa uskutočnilo na vigíliu sviatku Zoslania Ducha Svätého 3. júna 2017 v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline. Túto radostnú udalosť s bratmi a sestrami zdieľali aj bratia kapucíni, u ktorých sa bratstvo aktívne stretáva. Hlavný celebrantom omše bol duchovný asistent MB - brat Jakubrafael spolu s ním koncelebrovali šiesti bratia z kapucínskej rodiny - br. Miroslav Kulich provinciál kapucínov, br. Tomáš Fusko gvardián miestneho kláštora, br. Ján Macej rektor kostola, bratia Leopold, Gabriel a Štefan.
Prípravy na slávnosť začali v sobotu poobede prichystaním malého agapé, ktoré nasledovalo po svätej omši a oboznámením sa s rituálom prijatia profesie v OFS. Do liturgie sa bratia a sestry zapojili miništrovaním, čítaním liturgických textov alebo prinášaním obetných darov. Rehoľné mená si vybrali podľa svojich obľúbených svätých, ktorých považujú aj za osobných patrónov svojho povolania. Martina Zonnenscheinová - sr. Anežka, Juraj Zonnenschein - br. František, Magdaléna Šeríková - sr. Angela, Michal Šerík - br. Krišpín, Jaroslava Turiaková - sr. Terezka, Janka Bistárová - sr. Františka a Terézia Kubicová - sr. Anna skladali sľuby do rúk ministerky sestry Márie Gašicovej, za prítomnosti národného ministra Jozefa Gazdíka a ostatných bratov a sestier z miestneho bratstva. Týmto sa duchovná rodina po dlhšom období rozrástla o nových členov s profesiou, ktorých je momentálne v bratstve dvadsaťosem.
Bohu vďaka za dar povolania a nech všetkých naďalej vedie Duch Pánov tak, ako to vyjadril svätý František v Liste veriacim:

Všetci, čo milujú Pána z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily, čo milujú blížneho ako seba samého, čo majú v nenávisti svoje telo s jeho neresťami a hriechmi, čo prijímajú telo a krv nášho Pána Ježiša Krista a prinášajú hojné ovocie pokánia, ó Kriste, akí šťastní a požehnaní sú tí a tie, keď to robia a v tom zotrvávajú, lebo na nich spočinie Duch Pánov. Urobí si u nich príbytok, a sú synmi Nebeského otca, lebo konajú jeho skutky, sú nevestami, bratmi a matkami nášho Pána Ježiša Krista.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)