Nová stránka centenarifrancescani.org 
Nová stránka centenarifrancescani.org bola vytvorená, aby Františkánska rodina na celom svete spoločne oslávila 800. výročie vrcholných udalostí posledných rokov života sv. Františka a jeho Veľkej noci. Slávenia boli rozdelené na štyri výročia a sú rozložené na štyri roky. Počas nich budeme môcť uvažovať a rozjímať o Potvrdenej regule sv. Františka a o Vianociach v Greccio (1223-2023), o Stigmatizácii sv. Františka (1224-2024), o Chválospeve stvorenia (1225-2025) a o Veľkej noci sv. Františka (1226-2026). 
Webovú stránku centenarifrancescani.org vytvorila Františkánska rodina prostredníctvom Komisie komunikačných kancelárií a je oficiálnou stránkou na šírenie úvah, tém, oficiálnych dokumentov a správ, ktoré nám poskytnú návod na spoločné prežívanie tejto veľkej františkánskej udalosti. 

Témy

Päť výročí je súčasťou jednotného tematického projektu, ktorý sa bude postupne a harmonicky rozvíjať podľa chronológie oslavovaných udalostí. Kľúčové témy navrhnuté na oslavu výročí sa budú posudzovať z viacerých hľadísk prítomných v každom slávení, ktoré sa týkajú teologického rozmeru (naše bytie v Kristovi), antropologického rozmeru (náš život v bratstve), ekleziologického rozmeru (náš život v spoločenstve) a sociologického rozmeru (náš život vo svete). 
Oslava osemstoročníc má za cieľ a účel nasmerovať náš pohľad do budúcnosti a posilniť našu františkánsku identitu a charizmu. 

Príjemcovia 

Táto stránka sa obracia na celú Františkánsku rodinu a na všetkých mužov a ženy, ktorí sa cítia byť zasiahnutí postavou Františka z Assisi, jeho životom a dielom. 
Treba poznamenať, že témy, novinky, udalosti a úvahy v tomto priestore pripravili a rozvinuli bratia a sestry zo všetkých kontinentov, a preto je oslava osemstoročníc dobrou príležitosťou na zviditeľnenie Františkánskej rodiny ako celku. 

Zahájenie osláv sa uskutoční 7. januára 2023 o 11.00 hod v Greccio za účasti Generálnych ministrov Františkánskej rodiny. Prenos tejto liturgie možno sledovať cez youtube na tomto linku:
Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…