Marec - mesiac volieb...


Tí, ktorí sú ustanovení nad ostatnými, nech sa týmto postavením chvália tak, ako keby boli poverení službou umývať bratom nohy… (Napomenutia IV.) 


Hoci slovenská spoločnosť momentálne žije predovšetkým prezidentskými voľbami, Františkánsky svetský rád a jeho stredoslovenský región majú pred sebou v marci aj ďalšie voľby, a to do regionálnej rady. 
V sobotu 23. februára 2019 sa vo Zvolene konalo prípravné stretnutie ministrov miestnych bratstiev a ich pomocníkov pred Regionálnou volebnou kapitulou stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. Františka z Assisi. Dátum volieb bol stanovený na 30. marca 2019 a budú sa konať v Banskej Bystrici. Dôvodom stretnutia bolo navrhnutie kandidátov na službu ministra, viceministra, formátora, tajomníka a pokladníka z jednotlivých bratstiev do regionálnej rady. Ministri oboznámili prítomných bratov a sestry s dôvodmi, prečo svojich kandidátov navrhujú do tejto služby, resp. prečo niektoré bratstvá nepostavili žiadneho kandidáta. Z nášho žilinského bratstva bol navrhnutý Michal Šerík na službu regionálneho ministra a Juraj Zonnenschein na službu regionálneho viceministra. Ako druhý na post viceministra kandiduje brat Roland zo Žarnovice. Z bratstva v Nemšovej bola navrhnutá Marcelka Prekopová na službu formátora, na službu regionálneho tajomníka Lidmilka Kubíková z Považskej Bystrice a z tohto bratstva aj Hanka Lovíšková na službu pokladníka. Boli vyzvaní aj ostatní členovia, aby naďalej premýšľali o svojich možnostiach, pretože kandidátka musí byť doplnená tak, aby na každý post boli navrhnutí aspoň dvaja kandidáti. 
Terajšia regionálna ministerka Marcelka Prekopová zhodnotila správou svoje funkčné obdobie a na záver pozýva všetkých členov miestnych rád na spomínané voľby 30. marca 2019 do Banskej Bystrice.Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)