Efekt motýlích krídel ...

 
“Začni robiť to, čo je nevyhnutné, potom rob to, čo je možné a zrazu budeš robiť nemožné. “

Tento výrok, ktorý je pripisovaný svätému Františkovi z Assisi, sa stal inšpiráciou pre naše bratstvo, ktoré už dlhšiu dobu rozmýšľa nad tým, akým spôsobom prejsť od františkánskej teórie
k praxi a slúžiť tam, kde je to potrebné. V minulosti už boli vyvíjané nejaké snahy týmto smerom, zatiaľ však neúspešne. Do mnohých vecí sme ako spoločenstvo ešte nedorástli a aj naše možnosti sú často obmedzené.
Ale keď sme dostali ponuku zapojiť sa spoločne do stálej služby upratovania kostola raz mesačne, potešili sme sa, že aj takto môžeme nasledovať šľapaje nášho serafínskeho otca. Sám svätý František totiž dbal na čistotu kostolov a predovšetkým na to, aby
Pánovo telo bolo dôstojným spôsobom uchovávané.

 “Inokedy, keď František býval u Panny Márie Porciunkulskej a bratov bolo ešte málo, chodieval po dedinách a kostoloch v okolí Assisi a hlásal a kázal ľuďom robiť pokánie. Pri týchto svojich okružných cestách nosil so sebou metličku a zametal kostoly. František veľmi trpel, keď vošiel do kostola a videl, že je špinavý.” (Legenda perugijská 18)

Takáto služba je nenápadná a očiam mnohých ľudí skrytá, ale o to väčšiu hodnotu má v Božích očiach. Ale kto vie? Takzvaná teória motýlieho efektu je vynikajúcou metaforou toho, že aj naoko bezvýznamný čin môže mať globálne dôsledky. Názov je odvodený od predstavy, že aj niečo tak malé ako je trepotanie motýlích krídiel, môže v konečnom dôsledku vyvolať tornádo napríklad aj niekde na druhej strane Zeme. Základom tohto princípu však je, že malé veci spôsobujúce veľké zmeny zostávajú nepoznané...

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…