Predstavenie sekretariátov CIOFS

 V Ríme 

2. mája 2023

č. protokolu 3569


Predstavenie sekretariátov a právneho oddelenia


Pokoj a dobro, drahí bratia a sestry.


V roku 2021 si Generálna kapitula stanovila ako jednu z priorít sprevádzkovať sekretariáty pre 

  • Formáciu

  • Spravodlivosť, mier a integritu stvorenstva (JPIC)

  • Komunikáciu

v súlade s rozhodnutiami Generálnej kapituly v roku 2017. (XVI. Generálna kapitula Záverečný dokument čl. 13.1)


Okrem toho sa v Medzinárodnom štatúte (Ad experimentum) uvádza, že Medzinárodná rada má sekretariát pre Formáciu … (čl. 39 ods. 1), sekretariát pre Spravodlivosť , mier a integritu stvorenstva (čl. 40.1) a sekretariát pre Komunikáciu (čl. 41.1). Predsedníctvo CIOFS vymenúva členov jednotlivých sekretariátov.


Okrem úloh uvedených v čl. 73 Generálnych konštitúcii je predsedníctvo CIOFS zodpovedné za zriaďovanie právnej kancelárie na podporu práce predsedníctva CIOFS pri riešení právnych aspektov a otázok. (čl. 30.1F)


Preto predsedníctvo CIOFS v súlade s rozhodnutiami Generálnej kapituly v roku 2021 a Medzinárodného štatútu vymenovalo bratov a sestry z rôznych bratstiev nášho rádu a predsedníctva CIOFS, aby pôsobili v jednotlivých službách:


Sekretariát pre formáciu: 

- Silvia Noemi Diana OFS (CIOFS predsedníctvo) Argentína 

- Fr. Stefan Acatrinei OFMConv (CAS Generálny asistent) Rumunsko

- Eremenciana Chinyama OFS (Projekt Afrika predsedníctvo CIOFS) Zimbabwe 

- Alonso Acevedo OFS Chile 

- Diane Frances Menditto OFS USA 

- Lucia Hidveghyova OFS Slovensko

- Mayara Ingrid Sousa Lima OFS Brazília


Sekretariát pre Spravodlivosť, mier a integritu stvorenstva: 

- Ana Maria Raffo Laos OFS (Predsedníctvo CIOFS) Peru 

- Ricardo Herrera Sandi OFS Costa Rica 

- Pedro Ferri OFS Taliansko 

- Maria Iadanza OFS Austrália

- Adilson de Pina Cabo Verde 


Sekretariát pre komunikáciu: 

- Dina Shabalina OFS (Predsedníctvo CIOFS) Ukrajina 

- Spolupracovníci. 


Právna kancelária: 

- Noemi Paola Riccardi OFS (Predsedníctvo  CIOFS) Taliansko

- Fr. Tomàs Ginga Panzo Suva OFMCap (CAS Generálny asistent) Angola 

- Daniela Rebac OFS Chorvátsko 

- Mariette Fleur OFS Holandsko 

- Gilda Suarez OFS Dánsko 

- Marton Beke OFS Maďarsko


Jednotlivé sekretariáty sú už v prevádzke a vykonávajú úlohy, ktorými boli poverené predsedníctvom CIOFS na základe priorít stanovených generálnou kapitulou.


Naďalej spolu kráčame v službe nášmu rádu.


Nech vás žená Pán a nech vás chráni.


Váš brat a minister,


Tibor Kauser OFS

generálny minister

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)