Duchovná obnova sľubov.

Tento rok si pripomíname 810. výročie ústneho schválenia Františkovej Reguly. Keď počet bratov stúpol na dvanásť, František spísal krátky text - formu života menších bratov. Na jar v roku 1209 sa vydal na cestu do Ríma a predložil ho pápežovi Inocentovi III. na schválenie.

Svätý František píše vo svojom Testamente:

"A keď mi Pán dal bratov, nikto mi neukazoval, čo mám robiť, ale sám Najvyšší mi zjavil, že mám žiť podľa svätého Evanjelia. A dal som to stručnými slovami napísať a pán pápež mi to potvrdil."

František tak veľmi dôveroval pápežovi, že si toto ústne schválenie ani nedal potvrdiť na papieri.  Keďže IV. lateránsky koncil v roku 1215 zakázal ďalšie nové Reguly, na základe tohto ústneho schválenia mohla byť neskôr sformulovaná aj Regula bratov a sestier kajúcnikov žijúcich vo svete.
Dňa 16. apríla na pamiatku sľubov sv. Františka pápežovi Inocentovi III. a ústneho schválenia Reguly v roku 1209 sme sa aj my rozhodli duchovne si obnoviť svoje sľuby. Samotný obrad sa uskutočnil v utorok 16. apríla 2019 po svätej omši za asistencie brata Gabriela Mikulu OFMCap v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, podľa rituálu uvedenom v Serafínskom plamienku. Naše bratstvo má momentálne 29 členov s večnými sľubmi a na ich duchovnom obnovení sa nás žišlo desať.

S vďačnosťou za dar povolania do všetkých troch rádov františkánskej rodiny nám v srdci znejú slová: "Túžim, aby toto obnovenie mojich sľubov bolo milo prijaté pred Najsvätejšou Trojicou, aby trvalo navždy, aby som ho každým svojím dychom obnovoval a kým len budem žiť aj dokonale zachoval až do konca." (Serafínsky plamienok, Duchovná obnova sľubov str. 281)

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…