Národná volebná kapitula

 


 V dňoch 1.-4. septembra 2022 sa uskutočnila Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu na Slovensku. Po uplynutí trojročného funkčného obdobia si bratia a sestry volili nových zástupcov do Národnej rady. Stretnutie sa uskutočnilo v kláštore sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach. 

Účastníkmi kapituly boli zástupcovia regiónov- členovia regionálnych rád, odchádzajúca národná rada a duchovní asistenti. Volebnú časť kapituly viedol sám generálny minister OFS Tibor Kauser a generálny duchovný asistent Pedro Zitha OFM. Prítomný bol aj národný minister OFS v Českej republike Vendelín Hájek, ktorý vyslovil prianie zintenzívniť spoluprácu medzi našimi národnými bratstvami a povzbudil k spoločnému sláveniu našich aktivít.

Tento rok kapitula trvala o deň dlhšie ako po minulé roky. Spoločný čas bol venovaný hodnoteniu predchádzajúceho obdobia a súčasne aj zamýšľaniu sa nad budúcnosťou rádu. Samotná voľba prebehla v sobotu dopoludnia a do Národnej rady OFS boli zvolení títo bratia a sestry:

 národný minister: Damián Berec

viceminister: Marcela Prekopová

tajomník: Cecília Blanárová

formátor: Martin Dulaj

pokladník: Mária Hudáková

medzinárodný radca: Juraj Zonnenschein

zástupca medzinárodného radcu: Lucia Spodniaková

animátor pre mládež: Ľudovít Billý


Novozvolená Národná rada

Generálny minister OFS Tibor Kauser

zľava: Pedro Zitha OFM, Vendelín Hájek, Jozef Konc OFMCap


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…