“...počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ (Sk 2,11)


Na Turíce sa učeníci a všetky národy zhromaždili v Jeruzaleme, keďže bol sviatok. Tam zažili niečo, čo nikdy predtým. Nerozumeli čo to bolo, nevedeli, či to bolo niečo od Boha, alebo nie.

Aj s nami sa niečo deje. Silne medzi nami niečo prechádza a nerozumieme, čo to je. Takúto pandémiu sme neočakávali a cítime strach, neistotu, sme prekvapení. Nevieme, či je to od Boha alebo nie a či je to pre náš život dobré, ale ak budeme hľadať odpoveď v evanjeliu, nájdeme ju. Boh osvieti temnoty našich sŕdc a naučí nás, že táto situácia je v poriadku a ako zapadá do Božieho poriadku.
Boh nás prekvapí, dá nám aj také situácie, ktorým nerozumieme. Môžeme si myslieť, že niečo je dobré alebo zlé, ale môžeme si byť istí, že Boh o veciach rozmýšľa inak. Musíme sa pozerať na svet a na všetko, čo sa deje okolo nás vo svetle Božích plánov, vo svetle našej spásy. Odpoveď dostaneme, len keď sa pokúsime porozumieť dobrým správam.

Na Turíce v Jeruzaleme ľudia rozumeli ohlasovaniu evanjelia. Boh umožnil ľuďom, aby si navzájom rozumeli, aby lepšie porozumeli Bohu. Bol to Duch Svätý, ktorý umožnil rozumieť evanjeliu. Neverte, že by sme boli schopní porozumieť evanjelium bez milosti Ducha Svätého, ale ani si nemyslite, že nám táto milosť chýba. Všetci máme dary, ktoré potrebujeme na porozumenie evanjelia a vďaka tomu sa môžeme priblížiť k chápaniu toho, čo sa deje okolo nás a prečo Boh umožňuje, aby sa diali také veci.
O situácii okolo nás stále vieme len málo. Pandémia je stále nebezpečná a stále má veľké prekvapenia, ale pomaly, postupne, sa snažíme dostať späť k normálnemu životu.
Nemôžeme považovať za samozrejmé, že sa vrátime k rovnakému spôsobu života ako predtým ale pritom si môžeme byť istí, že všetko, čo pre nás Boh pripravuje, bude veľmi dobré. Musíme si znova začať vážiť tie malé veci, ktoré nám Boh zjavuje. Zmena spôsobu života krok za krokom nech nás na chvíľu zastaví, aby sme sa mohli poďakovať za tieto malé veci. Buďme vďační za svätú omšu, ktorú môžeme znova sláviť, za rodinné kontakty, ktoré môžeme znova osobne prežívať, za stretnutia s našimi blízkymi, za stretnutie s našimi sestrami a bratmi v bratstvách. Buďme vďační za to, že sa môžeme vrátiť do práce, a modlime sa za tých, ktorí tak nemôžu urobiť. Buďme solidárnejší s tými, ktorých život sa zmenil na ťažší zo zdravotných, finančných alebo politických dôvodov. Pociťujme povinnosť posilňovať naše bratstvá na všetkých úrovniach, aby náš život mohol ohlasovať Božie evanjelium a ostatní ho mohli chápať a porozumieť mu. Povzbuďme tých, ktorí musia na tieto dobré veci dlhšie čakať.
Duch Svätý nám dal sedem úžasných a veľkých darov: múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom. Každý z nás môže cítiť osobitnú potrebu konkrétneho daru. Modlime sa za ten dar a modlime sa aj za ďalšie dary Ducha Svätého, ktorý nás môže naplniť ďaleko väčšími darmi, ako sme si kedy dokázali predstaviť.
Či sa nám to páči alebo nie, ostatní ľudia v nás hľadajú Boha, v našich konaniach, v našich myšlienkach, v tom, ako žijeme svoje životy. Prosme Ducha Svätého, aby sme sa stali dobrými nástrojmi jeho lásky, lebo vieme, že nikdy nedostávame Jeho dary sami pre seba, ale pre ostatných, pre našich blížnych.

Prajem všetkým vám, sestry a bratia, aby boli tieto Turíce pre nás chvíľou k lepšiemu porozumeniu evanjelia a lepšiemu vzájomnému porozumeniu, aby sme napokon lepšie pochopili Boží plán a „vnútorne očistení, vnútorne osvietení a zapálení ohňom Svätého Ducha mohli nasledovať šľapaje tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista“
(porov. List Rádu ).

Tibor Kauser
Generálny minister CIOFS

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…