Volebná kapitula miestneho bratstva v Žiline

 Dňa 11. mája 2024 sa v žilinskom bratstve OFS konala volebná kapitula, počas ktorej bola zvolená nová miestna rada pre nastávajúce obdobie rokov 2024-2027 v zložení: 

Minister: Juraj Zonnenschein

Viceminister: Mária Gašicová

Formátori:  Martina Zonnenscheinová
                    Michal Šerík

Tajomník: Magdaléna Šeríková

Pokladník: Ingrid Rovňanová
Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry...

Voňať človečinou…