Vianočné posolstvo od generálneho ministra OFS Tibora Kausera


V Ríme 20. 12. 2023

Drahí bratia a sestry,
nech vám Pán udelí svoj pokoj.


Na tohtoročné Vianoce sa pripravujeme už dlhšie, pretože 800. ročné jubileum ich stavia do osobitného svetla. Názov malej dedinky Greccio sa stal známym aj pre tých, ktorí nepoznajú františkánsku spiritualitu. Je naozaj správne, že sa Greccio stalo symbolom vianočných sviatkov. 

V ten večer, keď kázal svätý František, ako diakon, a svätá omša bola naozaj v centre pozornosti, dá sa povedať, že bola jediným spôsobom slávenia, život dostal iný, veľmi zvláštny význam. Všetci a všetko vtedy v Greccio žilo, či zvieratá, či kňaz, či dedinčania, či bratia, iba jeden nie, Ježiš. Svätý František veľmi túžil vidieť, čo sa stalo v Betleheme, a Ježiš ožil, stal sa živým.
Takto sa začala naša tradícia: všetci sa zhromaždili v radosti okolo jaskyne, nebolo žiadnej vzdialenosti medzi pôvodnou udalosťou a tými, ktorí sa podieľajú na jej tajomstve (Admirabile Signum 2). Odvtedy, v priebehu storočí, sa podľa príkladu a príhovoru svätého Františka, kráčajúc s ním po ceste života, stal Ježiš pre mnohých živým.

V tomto roku vás všetkých pozývam cez toto jednoduché vianočné posolstvo k tomu: Nech je to pre nás skutočným darom Vianoc, keď pre nás Ježiš ožije. Ježiš sa stal človekom, Slovo sa telom stalo (Jn 1, 14), aby sme mali účasť na božstve Ježiša Krista, ktorý sa ponížil, aby mal účasť na našom človečenstve (Ordo Missae). Stal sa človekom a tak otvoril svoje božstvo a umožnil nám doň nahliadnuť, mať na ňom účasť. Je to vskutku veľké pozvanie, tak ako bolo pre Máriu, Jozefa a všetkých ostatných, ktorí sa mohli zúčastniť tých nádherných chvíľ okolo jasličiek.


V Greccio nebol betlehem, neboli tam sochy, ale živí ľudia. Pozývam vás všetkých, aby ste tento zázrak okolo “vianočného betlehema” prežili spolu so svätým Františkom. Buďme Máriou jeho matkou, keď ho nosíme vo svojom srdci a tele (porovnaj 1 Kor 6, 20) prostredníctvom božskej lásky (amor) a čistého a úprimného svedomia; rodíme ho svätou prácou, ktorá má svietiť iným ako príklad (EpFid 1). Buďme Jozefom, pokorne sa zamýšlajme nad vecami, ktorým rozumieme, ale aj nad tými, ktorým nerozumieme. Buďme vernými spoločníkmi, ktorí plne dôverujú Božím prisľúbeniam. Buďme pastiermi, ktorí majú čisté srdcia, aby ich zasiahla veľká bázeň (Lk 2, 20), ale sú pripravení aj radovať sa: ... oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli (Lk 2, 20). Poďme ako králi a oslavujme Ježiša, ktorý je Boh, ktorý prišiel k nám, ale ktorý nebude uznaný za Boha, ktorý je kráľ kráľov, ktorý kraľuje nie nad pozemským, ale nad nebeským kráľovstvom. Prichádza ako krehký človek, ktorý trpí a zomiera za nás, aby vykúpil teba i mňa, každého z nás.

Tento rok, viac ako inokedy, myslím na tých, ktorí veľmi trpia a pre ktorých bude ťažké, alebo dokonca nemožné radostne oslavovať Vianoce. Veľa myslím na tých, pre ktorých je tento vianočný čas časom vojny, prenasledovania, utrpenia, nedostatku základných vecí.

Pozývam vás všetkých, aby ste menej pozornosti venovali materiálnej stránke sviatkov a urobili si viac času na modlitby a na rozjímanie nad tým, čo sa stalo v Betleheme. Nech sú pre nás Vianoce veľmi dôležité z rovnakého dôvodu, ako boli pre svätého Františka. Želajme si vidieť, čo sa skutočne stalo. Všetkým vám prajem, aby ste boli súčasťou vianočného zázraku: Ježiš sa stal živým. Nech sa stane živým pre nás všetkých.


Vyprosujem vám pokoj a dobro

Tibor Kauser
Generálny minister CIOFS

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…