Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”

       


Konferencia Františkánskej rodiny


4. októbra 2023
Na sviatok serafínskeho otca sv. Františka

K pozornosti všetkým bratom a sestrám františkánskej rodiny

Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”, tak ako ich
zažil sv. František z Assisi.


Drahí bratia a sestry,

nech vám Boh udelí svoj pokoj!

Píšeme vám z Assisi, kde sme sa zišli pri príležitosti sviatku nášho serafínskeho otca.
Chceme sa s vami podeliť o veľký dar, ktorý nám Svätý Otec chce udeliť pri príležitosti 800. výročia Vianoc v Greccio. Svätý František si práve tu chcel pripomenúť narodenie Pána jasličkami, ktoré vedú k eucharistickej slávnosti, kde sa Ježiš Kristus sprítomňuje v chlebe a víne.


Počas tohto výročia sme 17. apríla 2023 adresovali Svätému Otcovi nasledovnú žiadosť:
“S cieľom podporiť duchovnú obnovu veriacich a život milosti, žiadame, aby veriaci za obvyklých podmienok mohli získať plnomocné odpustky od 8. decembra 2023, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, do 2. februára 2024, na sviatok Obetovania Pána, návštevou kostolov spravovaných Františkánskou rodinou po celom svete a zastavením sa v modlitbe pred betlehemami, ktoré sú tam postavené. Chorí, alebo tí, ktorí sa fyzicky nemôžu zúčastniť, aby mohli rovnako využiť dar plnomocných odpustkov obetovaním svojho utrpenia Pánovi, alebo vykonaním skutkov zbožnosti.”

 
Apoštolská penitenciária túto žiadosť privítala a udelila nám právo ju zverejniť.


Preto vo všetkých kostoloch, ktoré sú nám zverené do pastoračnej starostlivosti, bude možné od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

Touto cestou vás prosíme, aby ste zdieľali toto privilégium na všetkých miestach so špecifickým vzťahom, ktorý bol vytvorený medzi sv. Františkom a Cirkvou, keď prosil pápeža o odpustky pre tých, čo navštívia Porciunkulu. Dúfame, že táto udalosť sa stane príležitosťou pre posilnenie spoločenstva a duchovnú obnovu každého brata a sestry v celej Františkánskej rodine.


Nech Pán vedie vaše kroky a nech je vám milostivý.

Vaši generální ministri a prezident 

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…